1-800-278-9393
Contact Us
Join Our Newsletter
and Get 10% OFF
your next order!
Follow Us On


Mazurek Dabrowskiego - The Polish Hymn & Patriotic Songs

Mouseover image to zoom in
or Click to View Big Image
Our Price:
$19.95
In Stock
Qty:
Product #: PNCD1242
UPC #: 5907783422423
Add To Basket
PLEASE CLICK ON SONG NAME OR SPEAKER TO LISTEN TO A SAMPLE OF THE SONG

Mazurek Dąbrowskiego: Hymn polski i pieśni patriotyczne
The Mazurka of the Dąbrowa: The Polish Hymn (National Anthem) & Patriotic Songs

01. Mazurek Dąbrowskiego (orkiestra: 1 zwrotka)
02. Mazurek Dąbrowskiego (orkiestra: całość 4 zwrotki)
03. Mazurek Dąbrowskiego (chór i orkiestra: całość 4 zwrotki)
04. Mazurek Trzeciego Maja (Witaj, majowa jutrzenko)
05. Tam na Błoniu Błyszczy Kwiecie
06. Krakowiak Kościuszki (Bartoszu, Bartoszu)
07. Pobudka Krakusów (Dalej chłopcy)
08. Ostatni Mazur (Jeszcze jeden mazur dzisiaj)
09. Bywaj Dziewczę Zdrowe
10. W Krwawym Polu (Pobudka)
11. Hej, Strzelcy Wraz (Marsz strzelców)
12. Rozkwitały Pęki Białych Róż
13. Przybyli Ułani pod Okienko (Pieśń Czwartego Szwadronu)
14. Piechota
15. O Mój Rozmarynie, Rozwijaj się
16. Rozszumiały się Wierzby Płaczące
17. Czerwone Maki na Monte Cassino
18. Hej Chłopcy! Bagnet na Broń
19. Pałacyk Michla
20. Na Wawel, na Wawel
21. Płynie Wisła, Płynie
22. Piękna Nasza Polska Cała

Total running time: 56 minutes, 09 seconds.

This CD contains three official versions of the Dąbrowa Mazurka—The hymn Poland performs during National ceremonies. They are:
1. Orchestral version: 1 stanza
2. Orchestral version: 4 stanzas
3. Version with lyrics: 4 stanzas
Płyta zawiera trzy oficjalne wersje Mazurka Dąbrowskiego—Hymnu Polski wykonywane podczas uroczystości państwowych. Są to:
1. wersja orkiestrowa: 1 zwrotka
2. wersja orkiestrowa: 4 zwrotki
3. wersja z tekstem: 4 zwrotki
These sound recordings, at the obligatory orchestration of Kazimierz Sikorski and Jan Maklakiewicz, became perfect by the National Philharmonic Orchestra & Chorus of under direction of Kazimierz Kord.Nagrania, w obowiązującej orkiestracji Kazimierza Sikorskiego i Jana Maklakiewicza, zostały dokonane przez Chór i Orkiestrę Filharmonii Narodowej pod dyrekcją Kazimierza Korda.
Patriotic songs, performed on the second part of the CD, originate from the years during the fight for independence—from following the national beginnings. This CD was issued on the 90th anniversary of the recapture of Poland's independence.Pieśni patriotyczne, wypełniające drugą część płyty, pochodzą z lat walki o niepodległość—z kolejnych powstań narodowych. Płyta ukazuje się 90. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
Mazurek Dabrowskiego - The Polish Hymn & Patriotic Songs can be found in the following departments
Professional Ecommerce Services By GlobalWebCart Ecommerce Shopping Cart Software