1-800-278-9393
Contact Us
Join Our Newsletter
and Get 10% OFF
your next order!
Follow Us On


Bialy Kiel - Jack London 1CD MP3

Mouseover image to zoom in
or Click to View Big Image
Our Price:
$32.31
In Stock
Qty:
Product #: MTJ132
ISBN #: 9788389336514
UPC #: 5906409190654
Add To Basket
  • Biały Kieł autor Jack London
  • Czas: 9 godzin 1 minuta
  • Wydawnictwo: MTJ
  • Wydanie na 1 CD, MP3

"Wychowała go puszcza i jej nieubłagane, ślepe prawo: walka o byt. W młodości zasmakował swobody. Później poznał trudną pracę w zaprzęgu i okrucieństwo człowieka. Zahartował się, zmężniał w twardej szkole życia. Dzięki niepospolitej inteligencji zdołała przetrwać najcięższe chwile. Wreszcie nadszedł moment, kiedy owładneło nim nieznane mu dotąd uczucie - miłość do człowieka..."

In Polish Only!

  • The White Fang by Jack London
  • Duration: 9 hours 1 minute
  • Publisher: MTJ
  • On 1 CDs, MP3

"He was raised in the wilderness in an inexorable, blind right: the struggle for existence. In his youth he met a taste of freedom. Later, he met the difficult work in harness and human cruelty. With uncommon intelligence, he managed to survive the toughest moments. Finally, the time has come when he felt for the first time- the love for a man ... "

MP3 Minimum System Requirements:

  • CD, DVD player, or computer with MP3 playback capabilities.
  • A computer is necessary for transfer to a portable MP3 device.

Bialy Kiel - Jack London 1CD MP3 can be found in the following departments
Professional Ecommerce Services By GlobalWebCart Ecommerce Shopping Cart Software