1-800-278-9393
Contact Us
Join Our Newsletter
and Get 10% OFF
your next order!
Follow Us On


Kandyd Czyli Optymizm - Wolter 1CD MP3

Mouseover image to zoom in
or Click to View Big Image
Our Price:
$17.95
In Stock
Qty:
Product #: MTJ137
ISBN #: 9788389336484
UPC #: 5906409190753
Add To Basket
  • Kandyd Czyli Optymizm autor Wolter
  • Czas: 4 godziny 3 minuty
  • Wydawnictwo: MTJ
  • Wydanie na 1 CD, MP3

Akcja jest częściowo oparta na faktach historycznych, nawiązując np. do wydarzeń wojny siedmioletniej i trzęsienia ziemi w Lizbonie w 1755 r. W Kandydzie znajduje swoje odzwierciedlenie wiele problemów filozoficznych, na które zarówno w XVIII wieku jak i obecnie próbują znaleźć odpowiedź filozofowie - przede wszystkim problem zła. Powiesć jest satyrą na sposób rozpatrywania tych kwestii filozoficznych przez filozofów, ale też inne podmioty społeczeństwa oświeceniowego: kler, teologów, rządy i armie.

In Polish Only!

  • Kandyd Optimism by Wolter
  • Duration: 4 hours 3 minutes
  • Publisher: MTJ
  • On 1 CDs, MP3

The action is partly based on historical facts, referring to events such as the Seven Years War and the earthquake in Lisbon in 1755. Kandyd reflects many philosophical problems, which both in the eighteenth century and now are trying to find answers to philosophers - primarily the problem of evil. The novel is a satire on the way to consider such philosophical questions by philosophers, but also other entities enlightened society: the clergy, theologians, governments and armies.

MP3 Minimum System Requirements:

  • CD, DVD player, or computer with MP3 playback capabilities.
  • A computer is necessary for transfer to a portable MP3 device.

Kandyd Czyli Optymizm - Wolter 1CD MP3 can be found in the following departments
Professional Ecommerce Services By GlobalWebCart Ecommerce Shopping Cart Software