1-800-278-9393
Contact Us
Join Our Newsletter
and Get 10% OFF
your next order!
Follow Us On


24K GP 925pf Silver Medal - Piast Dynasty, King Wielki

Mouseover image to zoom in
or Click to View Big Image
More 24K GP 925pf Silver Medal - Piast Dynasty, King Wielki Images
Our Price:
$149.95
In Stock
Qty:
Product #: 200607
Add To Basket

The Royal Collection - CASIMIR III THE GREAT

Piast Dynasty 1333–1370 - 24K Gold Plated 925 Proof Silver Numismat

Kolekcja Królewska - KAZIMIERZ III WIELKI

Piastowie 1333–1370 - Numizmat Srebro próby 925 platerowane 24K złotem

History enchanted in numismats. Numismats with images of selected Polish rulers from the Piast Dynasty, in 24K Gold Plated 925 Proof Silver.

The seventh and last item in The Royal Collection is a numismat with an image of CASIMIR III THE GREAT (1333-1370).

Each numismat has a diverse obverse decorated with an image of the King's seal.

Product is marked with the MW signature—the trade mark of the Warsaw Mint, today the Mint of Poland, which guarantees the authenticity, the original artistic design and the highest quality of production.

Free Gift
• SMP Embroidered Red Velour Bag.
• Certificate of Authenticity (in original Polish language).

Historia zaklęta w numizmatach. Wykonane w srebro próby 925 platerowane 24K złotem numizmaty z wizerunkami wybranych władców Polski z dynastii Piastów.

Siódma i ostatnia pozycja w Kolekcja Królewska jest numizmat z wizerunkiem KAZIMIERZ III WIELKI (1333-1370).

Każdy numizmat ma rozmaity awers dekorowany z obrazem pieczęci Króla.

Produkt oznaczony jest sygnaturą MW—znakiem firmowym Mennicy Warszawskiej, dziś Mennicy Polskiej S.A., który jest gwarancją jego autentyczności, oryginalnego projektu artystycznego i najwyższej jakości wykonania.

Upominek
• Czerwoną welurową sakiewkę z wyszytym logo SMP.
• Otrzymanie certyfikatu autentyczności.

ATTENTION! Each medal is shipped separately with $9.95 S&H for US orders. 7% sales tax will be added for each shipment for orders shipped to the state of Florida.

UWAGA! Każdy numizmat jest posłany oddzielnie z $9.95 S&H dla amerykańskich zamówień. 7% podatku od sprzedaży będzie dodanego dla każdej wysyłki dla zamówień posłanych do stanu Florydy.

Product Details
Catalog Product Number2001928
EditionLimited Edition Collection of 19500
Only 1000 available for US
Year of IssueJanuary 2009
CountryPoland
Weight0.5 oz
StampMirror
Alloy24K Gold Plated 925 Proof Silver
Diameter1.26"
ConditionUncirculated
DesignerBeata Wątróbska-Wdowiarska
Szczegóły produktu
Nr katalogowy produktu2001928
NakładLimitowana edycja kolekcji 19500
Tylko 1000 przeznaczono na rynek USA
Rok emisjistyczeń 2009
KrajPolska
Waga14,14 g
StempelLustrzany
StopSrebro próby 925 platerowane 24K złotem
Średnica32 mm
StanMenniczy
ProjektantBeata Wątróbska-Wdowiarska

In 1766, King Stanisław August Poniatowski founded a mint that would design and create the most beautiful coins on the Old Continent. Today, The Mint of Poland is a leading producer of coins and medals in Poland and Europe. It is Poland's only manufacturer of circulation and collector coins, issued by the National Bank of Poland, and is the third best mint in the world. An exclusive agreement, between The Mint of Poland Treasury and Polart, a 20 year-old company providing gifts from (or about) Poland, is bringing some of the finest medals and coins ever made to America for the first time.

W 1766, Król Stanisław August Poniatowski założył Mennice Warszawska, której zadaniem byłoby zaprojektowanie oraz wyprodukowanie najpiękniejszych monet w Europie. Spadkobierca tej tradycji, Mennica Polska jest wiodącym producentem monet i medali w Polsce i Europie. W Polsce Mennica jest wyłącznym producentem monet oraz medali kolekcjonerskich, wydanych przez NBP. Bardzo wysoki poziom wykorzystywanych technologii stawia Mennice Polska w rzędzie trzech najlepszych mennic na świecie, obok Mennicy australijskiej i kanadyjskiej. W specjalnym porozumieniu zawartym pomiędzy Skarbcem Mennicy Polskiej i Polart, 20-letnia firma z Floryday zajmująca się dystrybucja upominków z Polski i o Polsce, po raz pierwszy te najwyższej jakości medale będą dostępne dla kolekcjonerów w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

24K GP 925pf Silver Medal - Piast Dynasty, King Wielki can be found in the following departments
Professional Ecommerce Services By GlobalWebCart Ecommerce Shopping Cart Software