1-800-278-9393
Contact Us
Join Our Newsletter
and Get 10% OFF
your next order!
Follow Us On


900 Fine Gold Medal - Piast Dynasty, King Boleslaw I Chrobry

Mouseover image to zoom in
or Click to View Big Image
More 900 Fine Gold Medal - Piast Dynasty, King Boleslaw I Chrobry Images
Our Price:
$1,450.00
In Stock
Qty:
Product #: 201402
Add To Basket

The Royal Collection - BOLESŁAW I THE BRAVE

Piast Dynasty 922–1025 - 900 proof Fine Gold Numismat

Kolekcja Królewska - BOLESŁAW I CHROBRY

Piastowie 922–1025 - Numizmat Złocie próby 900

History enchanted in numismats. Numismats with images of selected Polish rulers from the Piast Dynasty, in 900 proof Fine Gold.

The second item in The Royal Collection is a numismat with an image of BOLESŁAW I THE BRAVE (992-1025).

Each numismat has a diverse obverse decorated with an image of the King's seal.

Product is marked with the MW signature—the trade mark of the Warsaw Mint, today the Mint of Poland, which guarantees the authenticity, the original artistic design and the highest quality of production.

Free Gift
• SMP Embroidered Red Velour Bag.
• Certificate of Authenticity (in original Polish language).

Historia zaklęta w numizmatach. Wykonane w złocie próby 900 numizmaty z wizerunkami wybranych władców Polski z dynastii Piastów.

Druga pozycja w Kolekcja Królewska jest numizmat z wizerunkiem BOLESŁAW I CHROBRY (992-1025).

Każdy numizmat ma rozmaity awers dekorowany z obrazem pieczęci Króla.

Produkt oznaczony jest sygnaturą MW—znakiem firmowym Mennicy Warszawskiej, dziś Mennicy Polskiej S.A., który jest gwarancją jego autentyczności, oryginalnego projektu artystycznego i najwyższej jakości wykonania.

Upominek
• Czerwoną welurową sakiewkę z wyszytym logo SMP.
• Otrzymanie certyfikatu autentyczności.

ATTENTION! Each medal is shipped separately via USPS Registered Priority Mail with $9.95 S&H for US orders. 7% sales tax will be added for each shipment for orders shipped to the state of Florida.

UWAGA! Każdy numizmat jest posłany oddzielnie przez Zarejestrowani USPS Priority Mail z $9.95 S&H dla amerykańskich zamówień. 7% podatku od sprzedaży będzie dodanego dla każdej wysyłki dla zamówień posłanych do stanu Florydy.

Product Details
Catalog Product Number4001225
EditionLimited Edition Collection of 966
Only 50 available for US
Year of IssueJanuary 2009
CountryPoland
Weight0.28 oz
StampMirror
AlloyGold (Au) 900
Diameter0.83"
ConditionUncirculated
DesignerBeata Wątróbska-Wdowiarska
Szczegóły produktu
Nr katalogowy produktu4001225
NakładLimitowana edycja kolekcji 966
Tylko 50 przeznaczono na rynek USA
Rok emisjistyczeń 2009
KrajPolska
Waga8 g
StempelLustrzany
Stopzłoto (Au) 900
Średnica21 mm
StanMenniczy
ProjektantBeata Wątróbska-Wdowiarska

In 1766, King Stanisław August Poniatowski founded a mint that would design and create the most beautiful coins on the Old Continent. Today, The Mint of Poland is a leading producer of coins and medals in Poland and Europe. It is Poland's only manufacturer of circulation and collector coins, issued by the National Bank of Poland, and is the third best mint in the world. An exclusive agreement, between The Mint of Poland Treasury and Polart, a 20 year-old company providing gifts from (or about) Poland, is bringing some of the finest medals and coins ever made to America for the first time.

W 1766, Król Stanisław August Poniatowski założył Mennice Warszawska, której zadaniem byłoby zaprojektowanie oraz wyprodukowanie najpiękniejszych monet w Europie. Spadkobierca tej tradycji, Mennica Polska jest wiodącym producentem monet i medali w Polsce i Europie. W Polsce Mennica jest wyłącznym producentem monet oraz medali kolekcjonerskich, wydanych przez NBP. Bardzo wysoki poziom wykorzystywanych technologii stawia Mennice Polska w rzędzie trzech najlepszych mennic na świecie, obok Mennicy australijskiej i kanadyjskiej. W specjalnym porozumieniu zawartym pomiędzy Skarbcem Mennicy Polskiej i Polart, 20-letnia firma z Floryday zajmująca się dystrybucja upominków z Polski i o Polsce, po raz pierwszy te najwyższej jakości medale będą dostępne dla kolekcjonerów w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

900 Fine Gold Medal - Piast Dynasty, King Boleslaw I Chrobry can be found in the following departments
Professional Ecommerce Services By GlobalWebCart Ecommerce Shopping Cart Software