1-800-278-9393
Contact Us
Join Our Newsletter
and Get 10% OFF
your next order!
Follow Us On


24K GP 925pf Silver Medal - Sun

Mouseover image to zoom in
or Click to View Big Image
More 24K GP 925pf Silver Medal - Sun Images
Our Price:
$149.95
In Stock
Qty:
Product #: 200314
Add To Basket

The Systema Solare Collection - SUN

24K Gold Plated 925 Proof Silver Numismat

Kolekcja Systema Solare - SŁOŃCU

Numizmat Srebro próby 925 platerowane 24K złotem

Multicolour images of planets on 925 Proof Silver and the Sun clad with 24-carat gold. A unique collection of fourteen numismats presents the planets of the Solar System and the Sun plus five exceptional, silver numismats, presenting colored images of sequential heavenly bodies of the Solar System which completes the most popular series of the Treasury—SYSTEMA SOLARE.

The fourteenth and last item in The Systema Solare Collection is a unique 24K Gold Plated 925 Proof Silver numizmat, presenting the image of the SUN (Sol).

Obverse presents the antique Greek sculpture of Atlas supporting the heavens, whereas the reverses—multicolour planets.

Product is marked with the MW signature—the trade mark of the Warsaw Mint, today the Mint of Poland, which guarantees the authenticity, the original artistic design and the highest quality of production.

Free Gift
• SMP Embroidered Red Velour Bag.
• Certificate of Authenticity (in original Polish language).

Wielobarwne wizerunki planet na srebrze próby 925 oraz platerowane 24-karatowym złotem Słońce. Unikatowa kolekcja czternaście numizmatów prezentuje planety Układu Słonecznego oraz Słońce plus pięć wyjątkowe, srebrne numizmaty, prezentujące kolorowe wizerunki kolejnych ciał niebieskich Układu Słonecznego, które zamykają najpopularniejszą serię Skarbca—SYSTEMA SOLARE.

Czternasty i ostatnia pozycja w Kolekcja Systema Solare jest wyjątkowy srebro próby 925 platerowane 24K złotem numizmaty, prezentujący wizerunek SŁOŃCU
(Sol).

Awers przedstawia rzymską, antycznę rzeźbę Atlasa, podtrzymującego sklepienie niebieskie, rewersy natomiast—wielobarwne planety.

Produkt oznaczony jest sygnaturą MW—znakiem firmowym Mennicy Warszawskiej, dziś Mennicy Polskiej S.A., który jest gwarancją jego autentyczności, oryginalnego projektu artystycznego i najwyższej jakości wykonania.

Upominek
• Czerwoną welurową sakiewkę z wyszytym logo SMP.
• Otrzymanie certyfikatu autentyczności.

ATTENTION! Each medal is shipped separately with $9.95 S&H for US orders. 7% sales tax will be added for each shipment for orders shipped to the state of Florida.

UWAGA! Każdy numizmat jest posłany oddzielnie z $9.95 S&H dla amerykańskich zamówień. 7% podatku od sprzedaży będzie dodanego dla każdej wysyłki dla zamówień posłanych do stanu Florydy.

Product Details
Catalog Product Number2009957
EditionLimited Edition Collection of 28500
Only 1000 available for US
Year of IssueJanuary 2009
CountryPoland
Weight0.5 oz
StampMirror
Alloy24K Gold Plated 925 Proof Silver
Measurements1.26"
ConditionUncirculated
DesignerUrszula Walerzak
Szczegóły produktu
Nr katalogowy produktu2009957
NakładLimitowana edycja kolekcji 28500
Tylko 1000 przeznaczono na rynek USA
Rok emisjistyczeń 2009
KrajPolska
Waga14,14 g
StempelLustrzany
StopSrebro próby 925 platerowane 24K złotem
Wymiary32 mm
StanMenniczy
ProjektantUrszula Walerzak

In 1766, King Stanisław August Poniatowski founded a mint that would design and create the most beautiful coins on the Old Continent. Today, The Mint of Poland is a leading producer of coins and medals in Poland and Europe. It is Poland's only manufacturer of circulation and collector coins, issued by the National Bank of Poland, and is the third best mint in the world. An exclusive agreement, between The Mint of Poland Treasury and Polart, a 20 year-old company providing gifts from (or about) Poland, is bringing some of the finest medals and coins ever made to America for the first time.

W 1766, Król Stanisław August Poniatowski założył Mennice Warszawska, której zadaniem byłoby zaprojektowanie oraz wyprodukowanie najpiękniejszych monet w Europie. Spadkobierca tej tradycji, Mennica Polska jest wiodącym producentem monet i medali w Polsce i Europie. W Polsce Mennica jest wyłącznym producentem monet oraz medali kolekcjonerskich, wydanych przez NBP. Bardzo wysoki poziom wykorzystywanych technologii stawia Mennice Polska w rzędzie trzech najlepszych mennic na świecie, obok Mennicy australijskiej i kanadyjskiej. W specjalnym porozumieniu zawartym pomiędzy Skarbcem Mennicy Polskiej i Polart, 20-letnia firma z Floryday zajmująca się dystrybucja upominków z Polski i o Polsce, po raz pierwszy te najwyższej jakości medale będą dostępne dla kolekcjonerów w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

24K GP 925pf Silver Medal - Sun can be found in the following departments
Professional Ecommerce Services By GlobalWebCart Ecommerce Shopping Cart Software