1-800-278-9393
Contact Us
Join Our Newsletter
and Get 10% OFF
your next order!
Follow Us On


900pf Fine Gold Medal - Gemini, May 21 - Jun 20

Mouseover image to zoom in
or Click to View Big Image
More 900pf Fine Gold Medal - Gemini, May 21 - Jun 20 Images
Our Price:
$1,450.00
In Stock
Qty:
Product #: 200503
Add To Basket

Signs of the Zodiac Collection - GEMINI

900 proof Fine Gold Numismat

Kolekcja Znaki Zodiaku - BLIŹNIĘTA

Numizmat Złocie próby 900

For you or your loved ones, a numismats collection of the twelve zodiac signs in 900 proof Fine Gold. A perfect gift for occasions like communion, baptism, marriage! Only 1,000 copies of these Numismats made!

The third item in The Signs of the Zodiac Collection is a numismat with an image of GEMINI (21 May—20 June).

The numismats have the same obverse decorated of an image of the Wheel of the Zodiac.

Product is marked with the MW signature—the trade mark of the Warsaw Mint, today the Mint of Poland, which guarantees the authenticity, the original artistic design and the highest quality of production.

Free Gift
• Wooden Box with the SMP signature.
• Certificate of Authenticity (in original Polish language).

Dla Ciebie lub dla Twoich bliskich, numizmatów zbiór z dwunastu znaków zodiaku w Złocie próby 900. Doskonały prezent na okazje typu komunia, chrzest, ślub! Tylko 1000 egzemplarzy tego numizmatu!

Trzecia pozycja w Kolekcja Znaki Zodiaku jest numizmat z wizerunkiem BLIŹNIĘTA (21 maja—20 czerwca).

Elementem wspólnym kolekcji jest awers, który zdobi Koło Zodiaku.

Produkt oznaczony jest sygnaturą MW—znakiem firmowym Mennicy Warszawskiej, dziś Mennicy Polskiej S.A., który jest gwarancją jego autentyczności, oryginalnego projektu artystycznego i najwyższej jakości wykonania.

Upominek
• Drewniane pudełko z sygnaturą SMP.
• Otrzymanie certyfikatu autentyczności.

ATTENTION! Each medal is shipped separately with $9.95 S&H for US orders. 7% sales tax will be added for each shipment for orders shipped to the state of Florida.

UWAGA! Każdy numizmat jest posłany oddzielnie z $9.95 S&H dla amerykańskich zamówień. 7% podatku od sprzedaży będzie dodanego dla każdej wysyłki dla zamówień posłanych do stanu Florydy.

Product Details
Catalog Product Number4000402
EditionLimited Edition Collection of 1000
Only 50 available for US
Year of IssueJanuary 2009
CountryPoland
Weight0.28 oz
StampMirror
AlloyGold (Au) 900
Diameter0.83"
ConditionUncirculated
DesignerDobrochna Surajewska
Szczegóły produktu
Nr katalogowy produktu4000402
NakładLimitowana edycja kolekcji 1000
Tylko 50 przeznaczono na rynek USA
Rok emisjistyczeń 2009
KrajPolska
Waga8 g
StempelLustrzany
StopZłoto (Au) 900
Średnica21 mm
StanMenniczy
ProjektantDobrochna Surajewska

In 1766, King Stanisław August Poniatowski founded a mint that would design and create the most beautiful coins on the Old Continent. Today, The Mint of Poland is a leading producer of coins and medals in Poland and Europe. It is Poland's only manufacturer of circulation and collector coins, issued by the National Bank of Poland, and is the third best mint in the world. An exclusive agreement, between The Mint of Poland Treasury and Polart, a 20 year-old company providing gifts from (or about) Poland, is bringing some of the finest medals and coins ever made to America for the first time.

W 1766, Król Stanisław August Poniatowski założył Mennice Warszawska, której zadaniem byłoby zaprojektowanie oraz wyprodukowanie najpiękniejszych monet w Europie. Spadkobierca tej tradycji, Mennica Polska jest wiodącym producentem monet i medali w Polsce i Europie. W Polsce Mennica jest wyłącznym producentem monet oraz medali kolekcjonerskich, wydanych przez NBP. Bardzo wysoki poziom wykorzystywanych technologii stawia Mennice Polska w rzędzie trzech najlepszych mennic na świecie, obok Mennicy australijskiej i kanadyjskiej. W specjalnym porozumieniu zawartym pomiędzy Skarbcem Mennicy Polskiej i Polart, 20-letnia firma z Floryday zajmująca się dystrybucja upominków z Polski i o Polsce, po raz pierwszy te najwyższej jakości medale będą dostępne dla kolekcjonerów w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

900pf Fine Gold Medal - Gemini, May 21 - Jun 20 can be found in the following departments
Professional Ecommerce Services By GlobalWebCart Ecommerce Shopping Cart Software