1-800-278-9393
Contact Us
Join Our Newsletter
and Get 10% OFF
your next order!
Follow Us On


925pf Silver Medal - Polish Madonna, Jasna Gora

Mouseover image to zoom in
or Click to View Big Image
For a limited time only, 50% Off!
Our Price:
$114.19
In Stock
Qty:
Product #: 200801
Add To Basket

The Polish Madonnas Collection - JASNA GÓRA

The Queen of Poland - 925 Proof Silver Numismat

Kolekcja Polskie Madonny - JASNA GÓRA

Królowej Polski - Numizmat Srebro próby 925

Images of the Queen of Poland that make your heart and soul rejoice. Numismats with multicolored images of the Virgin Mary from the most important Marian sanctuaries in Poland, in 925 proof Silver.

The first item in The Polish Madonnas Collection presents the Madonna of JASNA GÓRA in Częstochowa, also known as the Black Madonna and Our Lady of Częstochowa.

The colored pictures of the Virgin Mary are executed using an advanced pad printing technique on the front of the medal, while the back depicts the church the where given icon resides.

Product is marked with the MW signature—the trade mark of the Warsaw Mint, today the Mint of Poland, which guarantees the authenticity, the original artistic design and the highest quality of production.

Free Gift
• SMP Embroidered Red Velour Bag.
• Certificate of Authenticity (in original Polish language).

Oblicza Królowej Polski zachwycające serce i duszę. Srebrnych numizmatów przedstawia wielobarwne wyobrażenia Matki Boskiej z najbardziej znanych sanktuariów maryjnych w Polsce, w srebrze próby 925.

Pierwszy numizmat w Kolekcja Polskie Madonny prezentuje Madonnę z JASNEJ GÓRY w Częstochowa, też znana jako Matka Boska Częstochowska i Czarna Madonna.

Kolorowe wizerunki Matki Boskiej, wykonane techniką tampodruku na froncie medalu, podczas gdy tył przedstawia kościół gdzie dana ikona rezyduje.

Produkt oznaczony jest sygnaturą MW—znakiem firmowym Mennicy Warszawskiej, dziś Mennicy Polskiej S.A., który jest gwarancją jego autentyczności, oryginalnego projektu artystycznego i najwyższej jakości wykonania.

Upominek
• Czerwoną welurową sakiewkę z wyszytym logo SMP.
• Otrzymanie certyfikatu autentyczności.

ATTENTION! Each medal is shipped separately with $9.95 S&H for US orders. 7% sales tax will be added for each shipment for orders shipped to the state of Florida.

UWAGA! Każdy numizmat jest posłany oddzielnie z $9.95 S&H dla amerykańskich zamówień. 7% podatku od sprzedaży będzie dodanego dla każdej wysyłki dla zamówień posłanych do stanu Florydy.

Product Details
Catalog Product Number2000145
EditionLimited Edition Collection of 28500
Only 1000 available for US
Year of IssueJanuary 2009
CountryPoland
Weight0.5 oz
StampMirror
AlloySilver (Ag) 925
Measurements0.88" x 1.26"
ConditionUncirculated
EmbellishmentPad Printing
DesignerUrszula Walerzak
Szczegóły produktu
Nr katalogowy produktu2000145
NakładLimitowana edycja kolekcji 28500
Tylko 1000 przeznaczono na rynek USA
Rok emisjistyczeń 2009
KrajPolska
Waga14,14 g
StempelLustrzany
StopSrebro (Ag) 925
Wymiary22,4 x 32 mm
StanMenniczy
ZdobienieTampondruk
ProjektantUrszula Walerzak

In 1766, King Stanisław August Poniatowski founded a mint that would design and create the most beautiful coins on the Old Continent. Today, The Mint of Poland is a leading producer of coins and medals in Poland and Europe. It is Poland's only manufacturer of circulation and collector coins, issued by the National Bank of Poland, and is the third best mint in the world. An exclusive agreement, between The Mint of Poland Treasury and Polart, a 20 year-old company providing gifts from (or about) Poland, is bringing some of the finest medals and coins ever made to America for the first time.

W 1766, Król Stanisław August Poniatowski założył Mennice Warszawska, której zadaniem byłoby zaprojektowanie oraz wyprodukowanie najpiękniejszych monet w Europie. Spadkobierca tej tradycji, Mennica Polska jest wiodącym producentem monet i medali w Polsce i Europie. W Polsce Mennica jest wyłącznym producentem monet oraz medali kolekcjonerskich, wydanych przez NBP. Bardzo wysoki poziom wykorzystywanych technologii stawia Mennice Polska w rzędzie trzech najlepszych mennic na świecie, obok Mennicy australijskiej i kanadyjskiej. W specjalnym porozumieniu zawartym pomiędzy Skarbcem Mennicy Polskiej i Polart, 20-letnia firma z Floryday zajmująca się dystrybucja upominków z Polski i o Polsce, po raz pierwszy te najwyższej jakości medale będą dostępne dla kolekcjonerów w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

925pf Silver Medal - Polish Madonna, Jasna Gora can be found in the following departments
Professional Ecommerce Services By GlobalWebCart Ecommerce Shopping Cart Software