1-800-278-9393
Contact Us
Join Our Newsletter
and Get 10% OFF
your next order!
Follow Us On


Warsaw Uprising - Powstanie Warszawskie (Bilingual) - Parma

Mouseover image to zoom in
or Click to View Big Image
Our Price:
$24.95
In Stock
Qty:
Less Than 5 Available
Product #: BK2688
ISBN #: 8374191511
UPC #: 9788374191517
Add To Basket

The Warsaw Uprising

In the Photographs of Sylwester "Kris" Braun

Powstanie Warszawskie

W fotografii Sylwestra „Kris” Braun

Photographs: Archival—Sylwester "Kris" Braun, Modern—Christian Parma
Text & Selection of Photographs: Elżbieta Kamińska, Marek Kamiński
Translation: James Richards
Zdjęcia: Archiwalne—Sylwester "Kris" Braun, Współczesne—Christian Parma
Tekst i wybór zdjęć: Elżbieta Kamińska, Marek Kamiński
Tłumaczenie: James Richards

In the album we show the daily life of the insurgents and inhabitants of Warsaw, immortalized in photographs by Sylvester Braun. The album presents the genesis and course of the uprising in 1944, the life of the civilian population and the determination of the insurgents and inhabitants in the fight against the occupying forces.

W albumiku pokazaliśmy codzienne życie powstańców i mieszkańców Warszawy, uwiecznione na fotografiach Sylwestra Brauna. Album przedstawia genezę i przebieg powstania w 1944 roku, życie ludności cywilnej oraz determinacje powstańców i mieszkańców w walce z okupantem.

CHRISTIAN PARMA is a photographer, publisher. A photographer for some 60 lavishly-illustrated travel books.

SYLWESTER "KRIS" BRAUN is one of the best-known photo reporters of the Uprising.

CHRISTIAN PARMA jest fotograf, wydawca. Autor zdjęć do około 60 albumów fotograficznych.

SYLWESTER "KRIS" BRAUN jest jednego z najbardziej znanych fotoreporterów Powstania.

Publishing House: Parma® Press, Marki 2008
HardCover book, Measures: 6.75" x 6.3" x 0.5"
96 pages, 86 photos
Bilingual Polish/English Language Version
Wydawnictwo: Parma® Press, Marki 2008
Twarda oprawa, Format: 17,0 x 16 x 1,3cm
Liczba stron: 96, 86 zdjęć
Dwujęzyczna polska/angielska Wersja Językowa

All books are shipped through the U.S. Postal Office using Media Mail service. Typically delivery times are between 1 and 2 weeks. Please be advised, certain destinations in the U.S. may take longer.

Warsaw Uprising - Powstanie Warszawskie (Bilingual) - Parma can be found in the following departments
Professional Ecommerce Services By GlobalWebCart Ecommerce Shopping Cart Software