1-800-278-9393
Contact Us
Join Our Newsletter
and Get 10% OFF
your next order!
Follow Us On


Board Game - Slawni Polacy - Famous Poles

Mouseover image to zoom in
or Click to View Big Image
Our Price:
$49.95
In Stock
Qty:
Product #: 4351121
UPC #: 644527007694
Add To Basket

2 in 1 "Famous Poles" and "Who are you going to be?"

Board Game

2 w 1 "Sławni Polacy" i "Kim będziesz?"

Gra Planszowa

Board Games for players of 8+ years old.
Games for 2 to 4 persons.

Planszowe gry dla graczy w wieku 8+ lat.
Gry dla 2 do 4 osób.

"Famous Poles" are two educational games depicting famous figures from Polish history closed in one box. Among them are scientists, kings, athletes, generals, painters, musicians, saints, explorers, etc.

The game 'Famous Poles "is based on a quiz about famous characters from history and the present. Players using the clock command draw their categories of questions, choose the degree of difficulty and move on the board with as many fields as they have scored points for the correct answer. Each card contains a short quiz biographical form that allows players to gain knowledge about the heroes of the game. Winning the race depends, of course, on knowledge and luck.

The game includes even the figure of Adam Malysz. The largest Polish ski jumper was among the most famous athletes such as Janusz Kusociński, Stanislaw Marusarz or Kazimierz Gorski. In a game, biography card and a set of quiz questions is dedicated to him.

The second game included in the same box is entitled "Who are you going to be?". It consists of finding a matching tile and dynamic race to the red box to get another card. When you board the players move in any direction. The movement is controlled only by means of signs, which playing can adjust to difficult task opponents. Individual cards represent the fields of business (writers, painters, scientists, etc.), hence the name of the game.

"Sławni Polacy" to dwie gry edukacyjne przedstawiające znane postaci z historii Polski zamknięte w jednym pudełku. Wśród nich znajdują się: naukowcy, królowie, sportowcy, wodzowie, malarze, muzycy, święci, odkrywcy itp.

Gra "Sławni Polacy" jest oparta na quizie o znanych postaciach z historii i współ czesności. Gracze przy pomocy zegara dowodzenia losują kategorie pytań, wybierają stopień trudności i przesuwają się na planszy o tyle pól, ile zdobyli punktów za poprawną odpowiedź. Każda karta quizowa zawiera krótki biogram postaci, dzięki któremu gracze zdobywają wiedzę o bohaterach gry. Zwycięstwo w wyścigu zależy od wiedzy i oczywiście szczęścia.

W grze znalazla sie nawet postać Adama Mał ysza. Największy polski skoczek narciarski znalazł się w gronie najbardziej znanych sportowców takich jak: Janusz Kusociński, Stanisław Marusarz czy Kazimierz Górski. W grze poświęcono mu kartę biograficzną oraz zestaw pytań quizowych.

Druga gra zawarta w tym samym pudełku zatytułowana jest "Kim będziesz?". Polega na poszukiwaniu pasującego żetonu i dynamicznym wyścigu do czerwonego pola, aby zdobyć kolejną kartę. Po planszy gracze poruszają się w dowolnych kierunkach. Ruch jest sterowany jedynie przy pomocy drogowskazów, które grający mogą przestawiać, aby utrudnić wykonanie zadania przeciwnikom. Poszczególne karty przedstawiają dziedziny działalności (pisarze, malarze, naukowcy itp.), stąd nazwa gry.

CAUTION! Inadequate for children below 3 years of age, contains small elements that can easily be swallowed by children.
Manufacturer: Polskie Gry Planszowe
Polish Language Instructions

UWAGA! Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 lat, zawiera małe elementy łatwe do połknięcia przez dzieci.
Producent: Polskie Gry Planszowe
Instrukcje po Polsku

Board Game - Slawni Polacy - Famous Poles can be found in the following departments
Professional Ecommerce Services By GlobalWebCart Ecommerce Shopping Cart Software