1-800-278-9393
Contact Us
Join Our Newsletter
and Get 10% OFF
your next order!
Follow Us On


Board Game - Odkryj Wawel - Discover Wawel

Mouseover image to zoom in
or Click to View Big Image
Average Review 
Average rating of 3 out of 5 stars
Read 1 review
5 star:(0)
4 star:(0)
3 star:
 
(1)
2 star:(0)
1 star:(0)
Write Your Own Board Game - Odkryj Wawel - Discover Wawel Review
More Board Game - Odkryj Wawel - Discover Wawel Images
Our Price:
$39.95
In Stock
Qty:
Less Than 5 Available
Product #: 4351122
ISBN #: 5901549278071
UPC #: 644527006697
Add To Basket

Discover Wawel

Board Game

Odkryj Wawel

Gra Planszowa

Board Games for players of 8+ years old.
Games for 2 to 4 persons.

Planszowe gry dla graczy w wieku 8+ lat.
Gry dla 2 do 4 osób.

"Discover Wawel" is an educational game deepening historical knowledge of the Wawel Castle from the period of greatest splendor that is the time of Zygmunt I.

The main task is to discover the view of the Wawel Hill with Royal Castle and Cathedral. This can be achieved by collecting 60 cartons from the middle part of the board, presenting the famous wooden heads adorning the ceiling of the Envoys' Room.

The winner is the one who collects most of these cartons. Cards with the tasks are brief descriptions on the back of the building the Wawel, the most precious monuments, as rulers, artists and officials associated with the royal court, and the closer historical and artistic concepts. The game, combining a fun with a deepening knowledge holds great educational value. Relax and travel in time!

Game content:
• 1 game board
• retractable frame for mounting on the board
• 4 game pieces
• 1 dice
• 60 cards "GŁOWA WAWELSKA"
• 36 cards "ZADANIE" (in 4 colors)
• 24 cards "ZAGADKA" marked "?"
• 4 cards "LIST ŻELAZNY"
• 1 card "INTRYGA"
• 1 card " DANINA"
• 108 ducats
• book with instructions and the history of the Wawel Castle in Polish language
• box SKARBIEC KORONNY

"Odkryj Wawel" to historyczna gra edukacyjna pogłębiająca wiedzę o Wawelu z okresu największej świetności czyli czasów Zygmunta I Starego.

Głównym zadaniem graczy jest odkrycie widoku Wzgórza Wawelskiego z zamkiem Królewskim i Katedrą. Cel ten można osiągnąc zbierając ze środkowej części planszy 60 kartoników z przedstawieniem słynnych drewnianych głów zdobiących strop sali Poselskiej.

Zwycięzcą zostaje ten, kto tych kartoników zgromadzi najwięcej. Karty z zadaniami mają na rewersie krótkie opisy budowli wawelskich, najcenniejszych zabytków, postaci władców, artystów i urzędników związanych z dworem królewskim, oraz przybliżają pojęcia historyczne i artystyczne. Gra, łącząc przyjemną zabawę z pogłębieniem wiedzy, posiada duży walor edukacyjny. Zapraszamy do niezwykłej podróży w czasie!

Zawartość gry:
• 1 plansza do gry
• składana ramka do zamocowania na planszy
• 4 pionki
• 1 kostka
• 60 kartoników "GŁOWA WAWELSKA"
• 36 kart "ZADANIE" (w 4 kolorach)
• 24 karty "ZAGADKA" oznaczone "?"
• 4 karty "LIST ŻELAZNY"
• 1 karta "INTRYGA"
• 1 karta " DANINA"
• 108 dukatów
• książeczka z zasadami gry i historią Wawelu
• pudełko SKARBIEC KORONNY

CAUTION! Inadequate for children below 3 years of age, contains small elements that can easily be swallowed by children.

Manufacturer: Polskie Gry Planszowe
Polish Language Instructions

UWAGA! Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 lat, zawiera małe elementy łatwe do połknięcia przez dzieci.

Producent: Polskie Gry Planszowe
Instrukcje po Polsku

Board Game - Odkryj Wawel - Discover Wawel can be found in the following departments

3 out of 5 stars Please translate, 7/10/2014 5:58:11 PM
By: Marcia from NH - See all my reviews - Permalink
Regrettably my family is not bilingual. I took my kids to see Wawel and I would very much like to purchase this game to 'relive' our wonderful experience. However, if the instructions and descriptions aren't in English, there is no point in the purchase.

Was this review helpful to you? Yes | No
Share this review

Professional Ecommerce Services By GlobalWebCart Ecommerce Shopping Cart Software