1-800-278-9393
Contact Us
Join Our Newsletter
and Get 10% OFF
your next order!
Follow Us On


Board Game - Kocham Polske - I Love Poland

Mouseover image to zoom in
or Click to View Big Image
Our Price:
$39.95
In Stock
Qty:
Less Than 5 Available
Product #: 4351124
UPC #: 644527004693
Add To Basket

I Love Poland

Board Game

Kocham Polskę

Gra Planszowa

Board Games for players of 6+ years old.
Games for 2 to 16 persons.

Planszowe gry dla graczy po wiek 6+ lat.
Gry dla 2 do 16 osób.

Educational board game. More than 700 questions.

The game combines great entertainment with educational values. "I love Poland" is an option for children and parents, educators, teachers who want to pass on knowledge about Poland, its history, traditions, heroes, important events and places, who want to instill in them the seeds of patriotism and love for their country.

Edukacyjna gra planszowa. Ponad 700 pytań.

Gra znakomicie łączy funkcję rozrywkową z walorami edukacyjnymi. "Kocham Polskę" to propozycja dla dzieci oraz rodziców, wychowawców, nauczycieli, którzy chcą dzieciom przekazać wiedzę o Polsce, jej historii, tradycji, bohaterach, ważnych wydarzeniach i miejscach, którzy chcą zaszczepić w nich zalążki patriotyzmu i miłości do swojego kraju.

CAUTION! Inadequate for children below 3 years of age, contains small elements that can easily be swallowed by children.
Manufacturer: Polskie Gry Planszowe
Polish Language Instructions

UWAGA! Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 lat, zawiera małe elementy łatwe do połknięcia przez dzieci.
Producent: Polskie Gry Planszowe
Instrukcje po Polsku

Board Game - Kocham Polske - I Love Poland can be found in the following departments
Professional Ecommerce Services By GlobalWebCart Ecommerce Shopping Cart Software