1-800-278-9393
Contact Us
Join Our Newsletter
and Get 10% OFF
your next order!
Follow Us On


Jan Matejko - Barbara Ciciora-Czwornog (Bilingual)

Mouseover image to zoom in
or Click to View Big Image
By: BOSZ
Our Price:
$34.95
Out of Stock
Qty:
Product #: BK2699
ISBN #: 8389747162
UPC #: 9788389747167
Add To Basket

Jan Matejko

Series: Collection from The National Museum in Kraków

Jan Matejko

Seria: Kolekcja Muzeum Narodowego w Krakowie

Text: Barbara Ciciora-Czwórnóg
Translation: Teresa Bałuk-Ulewiczowa
Tekst: Barbara Ciciora-Czwórnóg
Tłumaczenie: Teresa Bałuk-Ulewiczowa

The album introduces us into the oeuvre of the Polish painting genius, starting from his earliest works, up to the paintings executed by the end of his life; it presents, first of all, the works from the collection of the National Museum in Kraków. Great canvases, drawings, sketches are accompanied by ample glosses. The album holds 87 reproductions.

Album pozwala zapoznać się z twórczością genialnego polskiego malarza od najwcześniejszych prac po obrazy malowane pod koniec życia, prezentuje zaś przede wszystkim dzieła z kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie. Wielkie płótna, rysunki, szkice, opatrzone zostały obszernymi glosami. W albumie zgromadzono 87 reprodukcje.

Publishing House: BOSZ, Kraków 2005
HardCover book, Measures: 8.25" x 11"
96 pages, Color Photographs
Bilingual Polish/English Language Version
Wydawnictwo: BOSZ, Kraków 2005
Twarda oprawa, Format: 21 x 28cm
Liczba stron: 96, Barwne Zdjęć
Dwujęzyczna polska/angielska Wersja Językowa

All books are shipped through the U.S. Postal Office using Media Mail service. Typically delivery times are between 1 and 2 weeks. Please be advised, certain destinations in the U.S. may take longer.

Jan Matejko - Barbara Ciciora-Czwornog (Bilingual) can be found in the following departments
Professional Ecommerce Services By GlobalWebCart Ecommerce Shopping Cart Software