1-800-278-9393
Contact Us
Join Our Newsletter
and Get 10% OFF
your next order!
Follow Us On


Intermediate Polish Grammar/Verbs Exercises for Level B2

Mouseover image to zoom in
or Click to View Big Image
Our Price:
$33.95
In Stock
Qty:
Less Than 5 Available
Product #: BK2711
UPC #: 9788324212798
Add To Basket
Czas na czasownik (B2)
A Polish Language Grammar Textbook for Intermediates

by Piotr Garncarek

Level: Independent User B1
Book

English:
Grammar exercises for teaching Polish as a foreign language. Each lesson in this textbook opens with a text rich in verbs, illustrating their correct usage. Step by step the principles of tenses and verb inflection through persons, numbers and mood and aspect (understood as a way of expressing time) become clear. Exercises at varied degrees of advancement and difficulty enable work with this textbook at various stages of familiarity with the Polish language. The book also contains a key to the exercises, facilitating individual study.

Polski:
Podręcznik Czas na czasownik stanowi zbiór ćwiczeń związanych z odmianą, składnią i semantyką czasownika, części mowy stanowiącej jądro każdego zdania polskiego i sprawiającej kłopoty każdemu z cudzoziemców uczących się polszczyzny. Każda lekcja w tym podręczniku zaczyna się tekstem bogatym w czasowniki, ilustrującym ich poprawne użycie. Systematycznie wprowadzane są w nim zasady użycia polskich czasów, odmiana czasownika przez osoby, liczby i tryby, jego aspekt rozumiany jako sposób wyrażania czasu. Cwiczenia o różnym stopniu zaawansowania i trudności umożliwiają pracę z tym podręcznikiem na różnych poziomach znajomości języka polskiego. Klucz do ćwiczeń ułatwia uczącym się samodzielną pracę.

Publishing House: Universitas, Krakow 2011
Softcover book measuring approx. 6.5" x 9.5"
224 pages
Polish textbook for English speakers

All books are shipped through the U.S. Postal Office using Media Mail service. Typically delivery times are between 1 and 2 weeks. Please be advised, certain destinations in the U.S. may take longer.

Intermediate Polish Grammar/Verbs Exercises for Level B2 can be found in the following departments
Professional Ecommerce Services By GlobalWebCart Ecommerce Shopping Cart Software