1-800-278-9393
Contact Us
Join Our Newsletter
and Get 10% OFF
your next order!
Follow Us On


Intermediate Polish Exercises Level B2 Part I with CD

Mouseover image to zoom in
or Click to View Big Image
Our Price:
$37.95
Out of Stock
Qty:
Product #: BK2712
ISBN #: 8324206027
UPC #: 9798324206024
Add To Basket
Kiedyś wrócisz tu... : Gdzie nadwiślański brzeg Część I (B2)
A Polish Language Textbook for Intermediate

by Ewa Lipińska and Elżbieta Grażyna Dąmbska

Level: Independent User B2
Book & CD

English:
This first volume of the well-known textbook is designed for learners of Polish at the intermediate level. The second volume, which is for advanced learners, is in preparation. In this edition, the Communication part has been extended and new exercises to develop this language competence have been added.

Each of the eight lessons consists of three parts:
• Communication, which includes excerpts from press articles and communicative exercises to consolidate the proper use of new phrases and expressions and to encourage discussion;

• Reading, which includes a text to read, explanation of new vocabulary and phraseology, written and oral practice activities, and poems;

• Grammar, which consist of grammatical explanations followed by a variety of numerous exercises.

The wide range of topics in Communication and Reading parts, clear grammatical explanations, as well as the great number and variety of exercises in all the sections make it a valuable resource book, already proved useful in learning Polish as a second or foreign language both in Poland and abroad.

The next volume in the series is the coursebook for level C1, Kiedyś wrócisz tu... : By szukać swoich dróg i gwiazd Part II.

Polski:
Podręczniki UNIVERSITAS są zgodne z zasadami certyfikacji języka polskiego jako obcego Kiedyś wrócisz tu... Część I jest podręcznikiem do nauki języka polskiego dla średnio zaawansowanych obcokrajowców. Jest to poprawiona i uzupełniona wersja podzielonego na dwie części podręcznika "Kiedyś wrócisz tu..." (wyd. I, 1997). Zawiera osiem lekcji z zachowaniem poprzedniego układu, czyli każda lekcja składa się z trzech części:

• komunikacyjnej, w której znajdują się fragmenty artykułów prasowych i ćwiczenia komunikacyjne, utrwalające poprawne użycie nowych zwrotów i wyrażeń oraz zachęcające do dyskusji;

• tekstowej, zawierającej tekst, omówienie nowego słownictwa i frazeologii, propozycje

ćwiczeń pisemnych i ustnych oraz wiersze;

• gramatycznej, zawierającej wiadomości gramatyczne oraz liczne i różnorodne ćwiczenia;

Rozmaitość proponowanych zagadnień w części komunikacyjnej i tekstowej, klarowność komentarza gramatycznego, bogactwo i różnorodność ćwiczeń we wszystkich trzech częściach oraz dołączenie płyty CD sprawia, że część I podręcznika "Kiedyś wrócisz tu..." stanowi cenną pomoc w nauce języka polskiego jako obcego/drugiego zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.

Publishing House: Universitas, Krakow 2006
Softcover book measuring 6.5" x 9.5"
280 pages, illustrations, CD
Polish textbook for English speakers

All books are shipped through the U.S. Postal Office using Media Mail service. Typically delivery times are between 1 and 2 weeks. Please be advised, certain destinations in the U.S. may take longer.

Intermediate Polish Exercises Level B2 Part I with CD can be found in the following departments
Professional Ecommerce Services By GlobalWebCart Ecommerce Shopping Cart Software