1-800-278-9393
Contact Us
Join Our Newsletter
and Get 10% OFF
your next order!
Follow Us On


Advanced Polish Grammar Exercises Level B2, C1

Mouseover image to zoom in
or Click to View Big Image
Our Price:
$33.95
In Stock
Qty:
Less Than 5 Available
Product #: BK2714
ISBN #: 8324206817
UPC #: 9798324206819
Add To Basket
Przygoda z gramatyką (B2/C1)
A Polish Language Grammar Textbook for Intermediates and Advanced (Inflection and Formation of Names)

by Józef Pyzik

Level: Independent User B2/Competent User C1
Book

English:
Inflection and formation of names. This is a textbook directed at the intermediate and advanced levels, but, thanks to the introductory exercises which appear after the discussion of the endings in each case, it can also be used at the treshold level. The student has the chance to systematize his or her thus far acquired knowledge on the subject of noun inflection and vocabulary while the large number of exercises will assist in the automatic application of rules in practice. This handbook will be one used by either the individual (exercise answer key included), or under the guidance of a teacher.

Polski:
Dla każdego cudzoziemca poznawanie gramatyki polskiej, a zwłaszcza praktyczne opanowanie jej reguł stanowi wielką przygodę. Mianownik, dopełniacz, celownik, biernik, narzędnik, miejscownik, wołacz to kolejne stopnie wprowadzania w polską deklinację. Kiedy dojdzie do tego jeszcze słowotwórstwo można zagubić się w gąszczu końcówek i form... Wtedy konieczny jest dobry przewodnik, dzięki któremu zawiłości gramatyczne dadzą się ująć w jasne i logiczne reguły.

Przygoda z gramatyką jest podręcznikiem przeznaczonym dla obcokrajowców w różnym stopniu znajomości reguł gramatycznych języka polskiego z zakresu fleksji imiennej i słowotwórstwa. Zwięzłe i funkcjonalne objaśnienia teoretyczne, oparte na najnowszych opracowaniach teoretycznych języka polskiego jako obcego, znajdują swoje praktyczne zastosowanie w dużej liczbie ćwiczeń wdrażających i sprawdzających, które ze względu na rozwiązania podane na końcu podręcznika mogą być wykonywane samodzielnie lub z nauczycielem.

Publishing House: Universitas, Krakow 2006
Softcover book measuring approx. 6.5" x 9.5"
464 pages
Polish textbook for English speakers

All books are shipped through the U.S. Postal Office using Media Mail service. Typically delivery times are between 1 and 2 weeks. Please be advised, certain destinations in the U.S. may take longer.

Advanced Polish Grammar Exercises Level B2, C1 can be found in the following departments
Professional Ecommerce Services By GlobalWebCart Ecommerce Shopping Cart Software