1-800-278-9393
Contact Us
Join Our Newsletter
and Get 10% OFF
your next order!
Follow Us On


Easter Egg Sleeves - Set of 3 Designs

Mouseover image to zoom in
or Click to View Big Image
More Easter Egg Sleeves - Set of 3 Designs Images
Our Price:
$13.95
In Stock
Qty:
Product #: 260300
UPC #: 644527300429
Add To Basket

Easter egg wraps are great fun for the whole family. Made with modern material, these non-toxic printed sleeves will shrink onto an egg when dipped in boiling water. The egg jackets are designed to unite the fun of decorating Easter eggs with learning of the traditional Polish Easter celebration. Poland and surrounding Slavic cultures have a long standing tradition of decorating eggs for Easter, these eggs are called pisanki. Now you can create your own pisanki for Easter with these easy to use egg wraps.Collection of 3 different Styles. Each set contains 10 different designs for a total of 30 sleeves. Made in Poland.

Krakowiaki Cartoon Series (Item # 260302)
PLEASE CLICK ON THE IMAGE BELOW TO SEE A PICTURE OF THE VARIOUS INCLUDED DESIGNS.


Folk Series (Item # 260303)
PLEASE CLICK ON THE IMAGE BELOW TO SEE A PICTURE OF THE VARIOUS INCLUDED DESIGNS.


Fabergé Series (Item # 260304)
PLEASE CLICK ON THE IMAGE BELOW TO SEE A PICTURE OF THE VARIOUS INCLUDED DESIGNS.

Instructions:

Instrukcje:

• Cut with scissors between the jackets.
• Boil and egg and let it cool off.
• Then put a jacket on the egg and put the lot into boiling water for 3 seconds.
• You will have ten beautiful Easter egg in a few minutes.
Caution: Due to use of boiling water, children require adult supervision.

Safe for health.
Do not keep sleeves under high temperature.
• Rozetnij folię nożyczkami w miejscach przezroczystych.
• Ugotuj jajko i ostudź do zimna.
• Dopiero wtedy załóż na nie koszulkę i zanurz całość na 3 sekundy we wrzącej wodzie.
• W parę minut masz 10 pięknych pisanek.
Ostrzeżenie: Ze względu na użycie wrzątku proponujemy wykonywanie pisanek przez dzieci razem z rodzicami.

Produkt bezpieczny dla zdrowia.
Nie utrzymuj koszulkę pod wysoką temperaturą.

The Alleluia Series - stylized on Polish folk people's Easter eggs. This set of egg wraps contains elements of ornamentations once marked by means of wax. The designs can be associated with well-known Easter eggs from childhood.

seria Alleluja - stylizowana na polskich pisankach ludowych. Zawiera elementy zdobień niegdyś nanoszonych przy pomocy wosku. Kojarzy nam się z pisankami znanymi z dzieciństwa.

The Cracovians Series - Easter eggs cartoon drawings inspired with native tradition. In the series appear facetious chickens in Cracow costumes, the Łowiczanka maiden, little hares, storks, and the traditional holiday babka cake. The designs are make for the youngest but will give pleasure all receivers. Their entirety is embedded in the Polish tradition and always awakens a smile.

seria Krakowiaki - to 10 pisanek rysunkowych inspirowanych rodzimą tradycją. W serii pojawiają się dowcipne kurczaki w krakowskich strojach, panna Łowiczanka, szczerbate zajączki, bociany, jak i tradycyjna świąteczna babka. Wzory są skierowane do najmłodszych ale cieszą wszystkich odbiorców. Całość jest osadzona w polskiej tradycji i zawsze budzi uśmiech.

The Folk Series - Easter eggs encompassing folklore motifs, based on local techniques and examples from different regions of Poland. They contain elements enticing to children such as ponies, fish, cockerels, yak and traditional folk ornaments of the fondness taken into adulthood. In the series are Łowicz Easter eggs, batik Easter eggs, kraszanki Easter eggs, huculskie Easter eggs and Kashubian.

seria Ludowa - to pisanki zawierające motywy folklorystyczne, oparte na lokalnych technikach i wzorach z różnych regionów Polski. Zawierają elementy przyciągające dzieci takie jak koniki, rybki, kogutki, jak i tradycyjne ludowe ornamenty z sentymentem odbierane przez dorosłych. W serii mamy pisanki łowickie, pisanki batikowe, kraszanki, pisanki huculskie i kaszubskie.

The Fabergé Series - inspired with the decorative motifs of the famous Fabergé eggs. Fabergé eggs are artistic masterpieces executed in a jeweler's craft. The czar Alexander presented the first such egg to his own wife of Maria. His son continued the tradition ordering every the year one egg for the time of Easter. Today the Fabergé egg, inlaid with pearls and precious stones, delights all with its splendor and the masterly skill of the goldsmith. The stylized Fabergé egg jackets were designed impromptu giving the impression of the spatial illusion of the natural embellishments.

seria Fabergé - inspirowana motywami dekoracyjnymi słynnych jajek Fabergé. Jajka Fabergé to kunsztownie wykonane arcydzieła sztuki jubilerskiej. Pierwsze takie jajko car Aleksander podarował swojej żonie Marii. Jego syn kontynuował tradycję zamawiając co roku jedno jajko w okresie wielkanocnym. Jajka Fabergé, wysadzane perłami i drogimi kamieniami, do dziś zachwycają przepychem i kunsztem złotniczym. Nasze stylizowane na Fabergé koszulki na jajka zostały zaprojektowane w sposób dający wrażenie iluzji przestrzennej naturalnych zdobień.

Easter Egg Sleeves - Set of 3 Designs can be found in the following departments
Related Tags: free-shipping
Professional Ecommerce Services By GlobalWebCart Ecommerce Shopping Cart Software