1-800-278-9393
Contact Us
Join Our Newsletter
and Get 10% OFF
your next order!
Follow Us On


Korona Krolestwa Polskiego w XIV wieku - J.Dabrowski

Mouseover image to zoom in
or Click to View Big Image
Our Price:
$19.95
In Stock
Qty:
Product #: BK2780
ISBN #: 9788324213313
Add To Basket
Korona Królestwa Polskiego w XIV wieku. Studium z dziejów rozwoju polskiej monarchii stanowej
Crown of the Kingdom of Poland in the fourteenth century. The study from History of the Development of the Polish Monarchy

By Jan Dąbrowski

English
Korona Królestwa Polskiego w XIV wieku. Studium z dziejów rozwoju polskiej monarchii stanowej presents the studies on the issue of the crown of the Kingdom of Poland, Hungary and the Czech Republic as well as the development of the concept of the crown of the Kingdom.

Polski
...obok pojęcia korony jako zasadniczego insygnium monarszego wytwarzać się zaczyna drugie, oderwane pojęcie korony jako ucieleśnienia państwa, tak że termin "corona" zaczyna być używany w znaczeniu "regnum". Rozwój tego pojęcia postępuje coraz silniej zarówno w zachodniej Europie, zwłaszcza w Anglii, jak i na Węgrzech. Korona zaczyna oznaczać władzę i godność władcy w oderwaniu od jego osoby.

SPIS TREŚCI
I. Badania nad zagadnieniem korony królestwa w Polsce, na Węgrzech i w Czechach
II. Rozwój pojęcia korony królestwa
III. Corona regni Poloniae
Indeks nazwisk

Publishing House: Universitas, Kraków 2010
HardCover book measuring 5.6" x 8.4" x 0.3"
120 pages
Polish Language Version

All books are shipped through the U.S. Postal Office using Media Mail service. Typically delivery times are between 1 and 2 weeks. Please be advised, certain destinations in the U.S. may take longer

Korona Krolestwa Polskiego w XIV wieku - J.Dabrowski can be found in the following departments
Professional Ecommerce Services By GlobalWebCart Ecommerce Shopping Cart Software