1-800-278-9393
Contact Us
Join Our Newsletter
and Get 10% OFF
your next order!
Follow Us On


Blown-Glass Ornament - Szopka, Cracovian Crèche 7.8 inch

Mouseover image to zoom in
or Click to View Big Image
Our Price:
$139.95
In Stock
Qty:
Less Than 5 Available
Product #: 570501
UPC #: 644527595177
Add To Basket

This beautifully hand-crafted glass ornament is styled in the traditions of European mouth blown glass. This high quality ornament is an exquisitely detailed work of art that preserve the centuries-old tradition of Polish folk handcraft. Hand-blown and hand decorated by Polish artisans, every ornament is a collector's item inspired by Cracow's architecture and traditions representing the Krakow Nativity Scene.

Measures approximately: 3.75"L x 1.5"W x 7.8"H
Comes with a wooden keepsake box: 6.5"L x 11.25"W x 2.9"H
Handmade in Poland

Krakow Nativity Scene is an exceptional phenomenon in the world scale. Its design was formed in nineteenth-century Cracow among bricklayers and construction workers, seeking additional earnings during the fall-winter period. The custom of preparing the creche during the Christmas season descends from the worship of the Bethlehem crib and is known among Christian nations from immemorial times. Proliferation of Christ birth mystery is credited to St. Francis from Assisi. In Poland this custom is called "Jasełka" and was firstly introduced by Franciscan Convent in 13th Century. Typical Cracow creche is inspired by local architecture and traditions. We can, therefore, admire these minimized beautiful Cracow buildings that are fabulously coloured and mixed together according to creators fantasies. The most common motives are Mariacki church towers, Barbakan, Florians Gates or Zygmunt Chapel. Creche makers very often link their creations to Cracow legends. Many times you can encounter Wanda or Wawelski Dragon near Holy Trinity, Virgin Marry or other common characters such as Kings, Devils, or Angels.

Szopka Krakowska jest zjawiskiem wyjątkowym w skali światowej. Jej forma wytworzyła się w XIX-wiecznym Krakowie wśród murarzy i robotników budowlanych, poszukujących dodatkowych zarobków w okresie jesienno-zimowym. Zwyczaj sporządzania szopek w okresie świąt Bożego Narodzenia wywodzi się z kultu żłobka betlejemskiego i znany jest wśród narodów chrześcijańskich od zamierzchłych czasów. Rozpowszechnienie przedstawienia misterium narodzin Chrystusa przypisywane jest w. Franciszkowi z Asyżu. Zwyczaj ten, zwany jasełkami, przybył do Polski w XIII wieku wraz z zakonem Franciszkanów. Typowa szopka krakowska inspirowana jest architekturą Krakowa i tutejszymi tradycjami. Możemy zatem podziwiać najpiękniejsze krakowskie budowle, tyle, że w miniaturze, bajecznie kolorowe i łączone ze sobą wedle fantazji autorów. Najczęściej powtarzające się motywy, to wieże Kościoła Mariackiego, Barbakan i Brama Floriańska, Kaplica Zygmuntowska. Szopkarze nawiązują też często do krakowskich legend, nierzadko na murach maleńkich budowli, obok Świętej Rodziny i typowych jasełkowych postaci (jak: pastuszkowie, bydlątka, Trzej Królowie, Herod, diabli i anieli) pojawia się Wanda, a Smok Wawelski wystawia głowę ze swej jaskini.

Blown-Glass Ornament - Szopka, Cracovian Crèche 7.8 inch can be found in the following departments
Professional Ecommerce Services By GlobalWebCart Ecommerce Shopping Cart Software