1-800-278-9393
Contact Us
Join Our Newsletter
and Get 10% OFF
your next order!
Follow Us On


Board Game - Skaczace Czapeczki - Jumping Caps by Mobi

Mouseover image to zoom in
or Click to View Big Image
By: Mobi
More Board Game - Skaczace Czapeczki - Jumping Caps by Mobi Images
Our Price:
$17.95
Out of Stock
Qty:
Product #: 4351125
UPC #: 5907514520107
Add To Basket

Jumping Caps

Board Game

Skaczące Czapeczki

Gra Planszowa

Board Games for players of 3+ years old.
Games for 2 to 4 persons.

Planszowe gry dla graczy po wiek 3+ lat.
Gry dla 2 do 4 osób.

Skullcaps are weighted down with a metal ball, place the cap on the launcher, aim for the center of the board. Then hitting the other end of the launcher pad one ought to try to hit their target with the skullcap into the holes in the board.

The colors correspond to the circles on the board awarding the following points:
• Orange (corners): 1 point
• Blue: 2 points
• Yellow: 3 points
• Pink: 4 points
• Green: 5 points
• Red (center): 8 points

Each player in his turn takes three throws. Caps remain on the board until the player proceeds to his next turn. On board remain also those caps that did not hit any holes. If during the throw of another player such cap hits the hole, the owner of the cap receives points. If during one's turn the cap falls into another player's cap, presently in the hole, the player receives double points. The winner is the player who collects the highest number of points after established earlier number of turns.

Czapeczki obciążone metalową kulką, ustawia się na wyrzutni, w miejscu oznaczonym kółkiem. Następnie uderzając palcem drugi koniec wyrzutni należy starać się wcelować czapeczką w dziurki planszy.

Kolory kół na planszy odpowiadają następującym ilościom punktów:
• Pomarańczowy (narożniki): 1 punkt
• Niebieski: 2 punkty
• Żółty: 3 punktów
• Różowy: 4 punktów
• Zielony: 5 punkty
• Czerwony (środek) : 8 punktów

Każdy w swojej kolejce wykonuje trzy rzuty. Czapeczki pozostają na planszy aż do momentu gdy gracz przystępuje do następnego ruchu. Na planszy pozostają także te czapeczki, które nie trafiły w otwory. Jeżeli w trakcie rzutu innego gracza taka czapeczka wpada do otworu to jej właściciel otrzymuje punkty. Jeżeli w trakcie rzutu czapeczka trafi w inną, znajdującą się w otworze, gracz otrzymuje podwójną ilość punktów. Wygrywa ten z graczy, który zbierze największą ilość punktów po ustalonej wcześniej ilości kolejek.

CAUTION! Inadequate for children below 3 years of age, contains small elements that can easily be swallowed by children.

Manufacturer: Mobi
Box Measures: 11.8" L x 10.8" W x 1.9" H
Polish Language Instructions

UWAGA! Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 lat, zawiera małe elementy łatwe do połknięcia przez dzieci.

Producent: Mobi
Wymiary pudełka: 30 x 27,5 x 4,8cm
Instrukcje po Polsku

Board Game - Skaczace Czapeczki - Jumping Caps by Mobi can be found in the following departments
Professional Ecommerce Services By GlobalWebCart Ecommerce Shopping Cart Software