1-800-278-9393
Contact Us
Join Our Newsletter
and Get 10% OFF
your next order!
Follow Us On


Board Game - Czerwony Kapturek

Mouseover image to zoom in
or Click to View Big Image
More Board Game - Czerwony Kapturek Images
Our Price:
$17.95
Out of Stock
Qty:
Product #: 4351127
UPC #: 5904438500031
Add To Basket

Red Riding Hood

Board Game

Czerwony Kapturek

Gra Planszowa

Board Games for players of 4 - 7 years old.
Games for 2 to 4 persons.

Planszowe gry dla graczy po wiek 4 - 7 lat.
Gry dla 2 do 4 osób.

Red Riding Hood is a game based on simple rules. The characters from the fairy tale set of to a cottage in the woods. They have to watch out for the wolf who wants to catch and eliminate them from the game. Interesting board and spatial figures affect imaginations of the players. Suitable arrangement of the fields together with a colorful dice guarantee perfect, full of the emotion fun.

The winner is the player who arrives first to the cottage.

Czerwony Kapturek to gra oparta na prostych zasadach. Postacie z bajki zdążają do domku w lesie. Muszą uważać na wilka, który chce je złapać i wyeliminować z gry. Ciekawa plansza i przestrzenne figurki działają na wyobraźnie graczy. Odpowiednie rozmieszczenie pól wraz z kolorową kostką gwarantują doskonałą, pełną emocji zabawę.

Wygrywa ten z graczy, który pierwszy dotrze do domku w lesie.

CAUTION! Inadequate for children below 3 years of age, contains small elements that can easily be swallowed by children.

Manufacturer: Castorland
Box Measures: 13.75" L x 9.375" W x 1.56" H
Polish Language Instructions

UWAGA! Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 lat, zawiera małe elementy łatwe do połknięcia przez dzieci.

Producent: Castorland
Wymiary pudełka: 30,5 x 23,7 x 4cm
Instrukcje po Polsku

Board Game - Czerwony Kapturek can be found in the following departments
Professional Ecommerce Services By GlobalWebCart Ecommerce Shopping Cart Software