1-800-278-9393
Contact Us
Join Our Newsletter
and Get 10% OFF
your next order!
Follow Us On


Board Game - Skaczace Czapeczki - Jumping Caps by Ami Play

Mouseover image to zoom in
or Click to View Big Image
More Board Game - Skaczace Czapeczki - Jumping Caps by Ami Play Images
Our Price:
$17.95
In Stock
Qty:
Less Than 5 Available
Product #: 4351128
UPC #: 5906160220027
Add To Basket

Jumping Caps

Board Game

Skaczące Czapeczki

Gra Planszowa

Board Games for players of 5+ years old.
Games for 2 to 4 persons.

Planszowe gry dla graczy po wiek 5+ lat.
Gry dla 2 do 4 osób.

Skullcaps are weighted down with a metal ball, place the cap on the launcher, aim for the center of the board. Then hitting the other end of the launcher pad one ought to try to hit their target with the skullcap into the holes in the board.

The colors correspond to the circles on the board awarding the following points:
• Blue: 2 points
• Green: 5 points
• Yellow: 8 points
• Red 20: points

If the cap falls into one of the corner holes with the same color of the cap - 10 points. If the cap falls into one of the corner holes with different color of the cap - 1 point.

The game is divided into turns. During each turn the player takes three throws. Then, the sum of each player's points is recorded on a paper. The winner is the player who after 10 turns collects the highest number of points.

Czapeczki obciążone metalową kulka, ustawia się na wyrzutni, w miejscu oznaczonym kółkiem. Następnie uderzając palcem drugi koniec wyrzutni należy starać się wcelować czapeczką w dziurki planszy.

Kolory kół na planszy odpowiadają następującym ilościom punktów:
• Niebieski: 2 punkty
• Zielony: 5 punkty
• Żółty: 8 punktów
• Czerwony 20: punktów

Jeżeli czapeczka wpadnie w pola narożne i trafi w pole o kolorze zgodnym z kolorem czapeczki - 10 punktów. Jeżeli czapeczka wpadnie w pole narożne innego koloru niż kolor czapeczki - 1 punkt.

Gra dzieli się na etapy. W trakcie każdego etapu zawodnik może oddać trzy strzały, po czym sumę punktów każdego zawodnika zapisuje się. Wygrywa ten z graczy, który w 10 etapach zbierze największą ilość punktów.

CAUTION! Inadequate for children below 3 years of age, contains small elements that can easily be swallowed by children.

Manufacturer: Ami Play
Box Measures: 10.25" L x 10.25" W x 1.5" H
Polish Language Instructions

UWAGA! Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 lat, zawiera małe elementy łatwe do połknięcia przez dzieci.

Producent: Ami Play
Wymiary pudełka: 26 x 26 x 3,7cm
Instrukcje po Polsku

Board Game - Skaczace Czapeczki - Jumping Caps by Ami Play can be found in the following departments
Professional Ecommerce Services By GlobalWebCart Ecommerce Shopping Cart Software