1-800-278-9393
Contact Us
Join Our Newsletter
and Get 10% OFF
your next order!
Follow Us On


Wrzesien 1939, September 1939 in a Song

Mouseover image to zoom in
or Click to View Big Image
Our Price:
$19.95
Out of Stock
Qty:
Product #: AB010
UPC #: 644527010014
Add To Basket
PLEASE CLICK ON SONG NAME OR SPEAKER TO LISTEN TO A SAMPLE OF THE SONG

Wrzesień 1939 w pieśni w piosence - 70 Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej
September 1939 in a Song - 70th Anniversary of the Outbreak of the Second World War

01. Atak - The Attach
02. Modlitwa Obozowa - Prisoner Camp Prayer
03. Naprzód do Boju Żołnierze - Forward Action Stations Soldiers
04. Piechota - Infantry
05. Serce w Plecaku - Heart in a Rucksuck
06. Dnia Pierwszego Września - Prologue
07. Morze, Nasze Morze - Sea, Our Sea
08. Szumią Bałtychie Fale - Baltic Waves are Murmuring
09. Biały Krzyż - White Cross
10. Marsz Lotnikow - Airmen March
11. Modlitwa Harcerska - Scout Prayer
12. Sztandar - Standard
13. Chłopcy Malowani - Handsome Boys

Total running time: 37 minutes, 29 seconds.
Made in Poland 2009 / ZAiKS

Utwory zawarte na płycie są okazją do przywołania wspomnień związanych z wydarzeniami sprzed siedemdziesięciu laty. Tworzą pamięć o wojennych czasach cierpienia i bólu. Stanowią próbę złączenia naszych serc z duszami bohaterów, którzy oddali swe życie za to, abyśmy mogli cieszyć się dziś wolnością.

Works on this CD are an occasion to recall memories connected with the events from before seventy years. They create memory about the times of war full of pain and suffer. They are an attempt to join our hearts with the souls of the heroes, who had given their lives so that we could now enjoy our freedom.

Józef Wojtan (3), Edward Romanowski (12), Krzysztof Klenczon i Czerwone Gitary (9), Adam Wojdak (1,8),
Anna German i Orkiestra Rozrywkowa / Anna German and The Entertaining Orchestra (13),
chór i orkiestra Polskeigo Radia / Choir & Orchestra of the Polish Radio (3,4),
Orkiestra z Chmielnej / Orchestra from Chmielna Street (6),
Harcerski Zespół Artystyczny Śląskiej Chorągwi ZHP / The Scout Artistic Ensemble of the Silesian Flag (11),
Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego / The Representative Artistic Ensemble of the Polish Army (1,2,5,7,8,10,12).
Wrzesien 1939, September 1939 in a Song can be found in the following departments
Professional Ecommerce Services By GlobalWebCart Ecommerce Shopping Cart Software