1-800-278-9393
Contact Us
Join Our Newsletter
and Get 10% OFF
your next order!
Follow Us On


Communicative Polish Exercises for Beginners (Book & CD)

Mouseover image to zoom in
or Click to View Big Image
Our Price:
$29.95
In Stock
Qty:
Less Than 5 Available
Product #: BK2553
ISBN #: 8324207937
UPC #: 9788324207939
Add To Basket
A Communicative Polish Exercise Textbook for Beginners
(Polish Version - Level: A1, A2)
Ach, ten język polski. Ćwiczenia komunikacyjne dla początkujących
(wersja polska - poziom: A1, A2)
Author: Danuta GałygaAutor: Danuta Gałyga
What should every foreigner learning Polish know about Poland? The answer to this question can be easily found in Ach, ten język polski! The book uses everyday situations to present basic vocabulary and grammar, thus enabling the beginner learners of Polish to communicate at the threshold level. The information contained in the book, familiarizes foreign learners both with the Polish language and with the culture. The book prepares learners for tests of competence in Polish at the threshold level.

The book contains:

 • dialogues using formal and informal language
 • communication activities
 • vocabulary exercises designed to facilitate the understanding of written and spoken language
 • games and word puzzles
 • dictionary of basic words and phrases to be filled in by the learners at the end of each lesson
 • jokes and popular Polish songs
 • sound records of dialogues on CD
Czego o Polsce i Polakach powinien dowiedzieć się cudzoziemiec poznający ten kraj i jego język? Odpowiedzi na kilka prostych pytań, które nasuwają się jako pierwsze, znajdują się w podręczniku Ach, ten język polski! Autorka, pokazując sytuacje dnia codziennego, wprowadza jednocześnie podstawowe zagadnienia leksykalne, umożliwiające opanowanie sprawności komunikacyjnych na poziomie podstawowym. Podręcznik przygotowuje do egzaminów ustnych.

Podręcznik zawiera:

 • dialogi w języku oficjalnym i nieoficjalnym
 • ćwiczenia komunikacyjne
 • ćwiczenia słownikowe, pomagające w rozumieniu tekstów pisanych i mówionych
 • quizy i rozsypanki literowe
 • słownik podstawowych zwrotów z każdej lekcji do uzupełniania przez uczniów
 • dowcipy i najpopularniejsze polskie piosenki
 • nagrania dialogów na CD
Publishing House: Universitas, Krakow 2006
SoftCover book, Measures: 6.44" x 9.44"
194 pages, color photographs, CD
Polish Language Version
Wydawnictwo: Universitas, Krakow 2006
Miękkie oprawa, Format: 16.4 x 24cm
Liczba stron: 194, fotografie koloru, CD
Polska Wersja Jezykowa

All books are shipped through the U.S. Postal Office using Media Mail service. Typically delivery times are between 1 and 2 weeks. Please be advised, certain destinations in the U.S. may take longer.

Communicative Polish Exercises for Beginners (Book & CD) can be found in the following departments
Professional Ecommerce Services By GlobalWebCart Ecommerce Shopping Cart Software