1-800-278-9393
Contact Us
Join Our Newsletter
and Get 10% OFF
your next order!
Follow Us On


Let's Go to Work - Idziemy do pracy (Bilingual)

Our Price:
$16.95
Out of Stock
Qty:
Product #: BK2626
ISBN #: 9781601951014
UPC #: 1601951019
Add To Basket
Let's Go to WorkIdziemy do pracy
Written by: Aude Brunel (Czech Republic)
Illustrations by: Marjan Mancek (Slovenia)
Napisał: Aude Brunel (Czechy)
Ilustracje: Marjan Mancek (Słowenia)
Both Mom and Dad work in offices, but it's hard for a very little boy to understand what they DO all day, and why they're SO tired when they get home and can only play for a little while. With the help of his grandmother, who takes care of him, our young narrator tries to experience their workaday world, day after day, at home in a pretend office… and he gets really, really tired, too…

The Reading Corner books empower and entertain 3 to 8 year olds that:

  • Help children confront normal day-to-day situations or challenges.
  • Invite communication between parents and children; grandparents and children; and teachers and children.
  • Help keep your language and cultural heritage alive.
  • Promote interest in the diversity of languages and cultures.
The Reading Corner is an international children's publishing cooperative of authors, illustrators, educators and readers in the countries where the International Step by Step Association is active. Profits from sales of the Reading Corner books support the distribution of books throughout countries where children's literature in the local language is limited.
Mama i Tata, obydwoje, pracują w biurze, ale dla małego chłopca bardzo trudno jest zrozumieć, co oni tam ROBIĄ przez cały dzień. Dlaczego są tak zmęczeni, że kiedy wracają do domu tak mało bawią się ze mną? Przy pomocy babci, która nim się opiekuje, nasz mały narrator próbuje doświadczyć świat ich całodziennej pracy dzień za dniem, w domu, w wymyślonym biurze… i czuje się rzeczywiście zmęczony, naprawdę tak samo zmęczony…

Książki Reading Corner wzbogacają i zabawiają dzieci w wieku 3 do 8 lat:

  • Pomagają dzieciom konfrontować normalne codzienne sytuacje lub wyzwania.
  • Inicjują komunikację między rodzicami, dziadkami, nauczycielami a dziećmi.
  • Pomagają zachować ojczysty język i dziedzictwo kulturowe.
  • Promują zainteresowanie rozmaitością języków i kultur.
Reading Corner jest międzynarodowa spółdzielnią wydawniczą zrzeszającą autorów, ilustratorów, wychowawców i czytelników w krajach, gdzie Międzynarodowe Stowarzyszenie Kroku Za Krokiem jest aktywne. Zysk od sprzedaży książek Reading Corner popiera dystrybucję literatury w krajach gdzie publikacje dla dzieci w języku lokalnym są ograniczone.
Publishing House: International Step by Step Association, New York 2009
SoftCover book, Measures: 8.25" x 10.5"
32 pages, Full Color
Bilingual Polish / English Language Version
Wydawnictwo: International Step by Step Association, Nowy York 2009
Miękkie oprawa, Format: 21 x 26.7cm
Liczba stron: 32, Pełny Kolor
Dwujęzyczna polska/angielska Wersja Językowa

All books are shipped through the U.S. Postal Office using Media Mail service. Typically delivery times are between 1 and 2 weeks. Please be advised, certain destinations in the U.S. may take longer.

Let's Go to Work - Idziemy do pracy (Bilingual) can be found in the following departments
Professional Ecommerce Services By GlobalWebCart Ecommerce Shopping Cart Software