1-800-278-9393
Contact Us
Join Our Newsletter
and Get 10% OFF
your next order!
Follow Us On


Dark, The - Ciemnosc (Bilingual)

Our Price:
$12.95
In Stock
Qty:
Less Than 5 Available
Product #: BK2630
ISBN #: 9781601950963
UPC #: 1601950969
Add To Basket
The DarkCiemność
Written by: Rouzanna Baghdasaryan (Armenia)
Illustrations by: Manana Morchiladze (Georgia)
Napisał: Rouzanna Baghdasaryan (Armenia)
Ilustracje: Manana Morchiladze (Gruzja)
Jonah, like many little boys, is afraid of the dark. His older brother, Gor, and his baby sister, Arpi, share the bedroom with Jonah. But it's still a scary place at night, what with monsters under beds and on chairs, and who knows what's lurking in the spooky cupboard? But when Gor promises Jonah his favorite toy soldier if he'll just try not to be afraid, Jonah is too excited to sleep. Will the scary dark keep Jonah in his bed?

The Reading Corner books empower and entertain 3 to 8 year olds that:

  • Help children confront normal day-to-day situations or challenges.
  • Invite communication between parents and children; grandparents and children; and teachers and children.
  • Help keep your language and cultural heritage alive.
  • Promote interest in the diversity of languages and cultures.
The Reading Corner is an international children's publishing cooperative of authors, illustrators, educators and readers in the countries where the International Step by Step Association is active. Profits from sales of the Reading Corner books support the distribution of books throughout countries where children's literature in the local language is limited.
Jonah, podobnie jak wiele innych dzieci, boi się ciemności. Jego starszy brat Gor i mała siostra Arpi śpią w tym samym, co Jonah, pokoju. A jest to w nocy przerażające miejsce, gdzie pod łóżkiem i na krzesłach są potwory, i kto wie, co jeszcze ukrywa się w mrocznej szafie. Ale kiedy Gor obiecuje Jonahowi swoją ulubioną zabawkę, żołnierzyka, jeżeli ten przestanie się bać, Jonah w podnieceniu nie może zasnąć. Czy groźna ciemność zatrzyma Jonaha w łóżku?

Książki Reading Corner wzbogacają i zabawiają dzieci w wieku 3 do 8 lat:

  • Pomagają dzieciom konfrontować normalne codzienne sytuacje lub wyzwania.
  • Inicjują komunikację między rodzicami, dziadkami, nauczycielami a dziećmi.
  • Pomagają zachować ojczysty język i dziedzictwo kulturowe.
  • Promują zainteresowanie rozmaitością języków i kultur.
Reading Corner jest międzynarodowa spółdzielnią wydawniczą zrzeszającą autorów, ilustratorów, wychowawców i czytelników w krajach, gdzie Międzynarodowe Stowarzyszenie Kroku Za Krokiem jest aktywne. Zysk od sprzedaży książek Reading Corner popiera dystrybucję literatury w krajach gdzie publikacje dla dzieci w języku lokalnym są ograniczone.
Publishing House: International Step by Step Association, New York 2009
SoftCover book, Measures: 8.25" x 6"
32 pages, Full Color
Bilingual Polish / English Language Version
Wydawnictwo: International Step by Step Association, Nowy York 2009
Miękkie oprawa, Format: 21 x 15.2cm
Liczba stron: 32, Pełny Kolor
Dwujęzyczna polska/angielska Wersja Językowa

All books are shipped through the U.S. Postal Office using Media Mail service. Typically delivery times are between 1 and 2 weeks. Please be advised, certain destinations in the U.S. may take longer.

Dark, The - Ciemnosc (Bilingual) can be found in the following departments
Professional Ecommerce Services By GlobalWebCart Ecommerce Shopping Cart Software