1-800-278-9393
Contact Us
Join Our Newsletter
and Get 10% OFF
your next order!
Follow Us On


To Have a Dog - Miec psa (Bilingual)

Our Price:
$12.95
In Stock
Qty:
Less Than 5 Available
Product #: BK2635
ISBN #: 9781601951069
UPC #: 160195106X
Add To Basket
To Have a DogMieć psa
Written by: Ivona Brezinova (Czech Republic)
Illustrations by: Zaur Deisadze (Georgia)
Napisał: Ivona Brezinova (Czechy)
Ilustracje: Zaur Deisadze (Gruzja)
Matthew wanted only one thing on Earth: a dog. He lived in a children's home, and they weren't allowed to have a real dog. The toy dog he got for Christmas was broken; the other animals he tried out as pets didn't live up to his expectations. He never ever thought about wanting a Mother or a Father—but one day, when a couple comes to adopt him—he decides to keep an open mind…

The Reading Corner books empower and entertain 3 to 8 year olds that:

  • Help children confront normal day-to-day situations or challenges.
  • Invite communication between parents and children; grandparents and children; and teachers and children.
  • Help keep your language and cultural heritage alive.
  • Promote interest in the diversity of languages and cultures.
The Reading Corner is an international children's publishing cooperative of authors, illustrators, educators and readers in the countries where the International Step by Step Association is active. Profits from sales of the Reading Corner books support the distribution of books throughout countries where children's literature in the local language is limited.
Matthew pragnął tylko jednej rzeczy na świecie: mieć psa. Mieszkał w domu dziecka, gdzie nie wolno mieć prawdziwego psa. Zabawka, którą otrzymał na Boże Narodzenie, okazała się zepsuta, inne zwierzęta, które zdarzyło mu się mieć, nie spełniły jego oczekiwań. Nigdy nie myślał o tym, żeby mieć matkę lub ojca. Ale pewnego dnia, kiedy przyjechało małżeństwo, żeby go adoptować, zdecydował się skorzystać z tej szansy…

Książki Reading Corner wzbogacają i zabawiają dzieci w wieku 3 do 8 lat:

  • Pomagają dzieciom konfrontować normalne codzienne sytuacje lub wyzwania.
  • Inicjują komunikację między rodzicami, dziadkami, nauczycielami a dziećmi.
  • Pomagają zachować ojczysty język i dziedzictwo kulturowe.
  • Promują zainteresowanie rozmaitością języków i kultur.
Reading Corner jest międzynarodowa spółdzielnią wydawniczą zrzeszającą autorów, ilustratorów, wychowawców i czytelników w krajach, gdzie Międzynarodowe Stowarzyszenie Kroku Za Krokiem jest aktywne. Zysk od sprzedaży książek Reading Corner popiera dystrybucję literatury w krajach gdzie publikacje dla dzieci w języku lokalnym są ograniczone.
Publishing House: International Step by Step Association, New York 2009
SoftCover book, Measures: 8.25" x 6.5"
32 pages, Full Color
Bilingual Polish / English Language Version
Wydawnictwo: International Step by Step Association, Nowy York 2009
Miękkie oprawa, Format: 21 x 16.5cm
Liczba stron: 32, Pełny Kolor
Dwujęzyczna polska/angielska Wersja Językowa

All books are shipped through the U.S. Postal Office using Media Mail service. Typically delivery times are between 1 and 2 weeks. Please be advised, certain destinations in the U.S. may take longer.

To Have a Dog - Miec psa (Bilingual) can be found in the following departments
Professional Ecommerce Services By GlobalWebCart Ecommerce Shopping Cart Software