1-800-278-9393
Contact Us
Join Our Newsletter
and Get 10% OFF
your next order!
Follow Us On


Postcards - Polish Napoleon Army Uniforms Series 1, Set 9

Our Price:
$12.95
Out of Stock
Qty:
Product #: PCS901
UPC #: 644527901244
Add To Basket

The POLISH UNIFORMS 1797-1815 series of postcards was prepared for all collectors and Napoleonic era enthusiasts. The pictures of cavalry and infantry soldiers were taken from KARABELA's albums. The whole set contains 90 color postcards divided into 10 series in separate cases. All the postcards and series are numbered. Each series has 9 postcards and each picture is captioned in 4 languages: Polish, French, English and German.

The obverse side of the postcard presents a color plate painted by Ryszard Morawski. The reverse side was designed so that the postcard, apart from being a collectible item, could as well be posted.

KARABELA D.Chojnacka is a branch of the Pelta W.Chojnacki publishing company, which specializes in publications dedicated to the history of military uniforms, with an emphasis on those from the Napoleonic Era.

MUNDUR POLSKI 1797-1815 seria pocztówek była przygotowana dla osób interesujących się epoką napoleońską i dla kolekcjonerów barwnej ilustracji. Jest to wybór postaci konnych i pieszych z opublikowanych przez KARABELA na ten temat albumów. Zbiór liczy 90 kolorowych kart pocztowych i jest podzielony na 10 serii w osobnych etui. Karty i serie są numerowane. Każda seria składa się z 9 pocztówek. Opis awersu pocztówki został podany w czterech językach: polskim, francuskim, angielskim i niemieckim.

Na awersie pocztówki znajduje się barwna postać wykonana przez malarza Ryszarda Morawskiego. Rewers został zaprojektowany tak, aby karta spełniała dwa zadania: miała charakter kolekcjonerski i mogła być użyta jako karta pocztowa.

Wydawnictwo KARABELA D. Chojnacka jest kontynuacją wydawnictwa Pelta W. Chojnacki. Specjalizujemy się w publikacjach z dziedziny munduroznawstwa, a w szczególności w mundurach epoki napoleońskiej.

Series 1, No 0001-0009

0001 Duchy of Warsaw • Minister of War and Commander-in-Chief Prince Józef A. Poniatowski

0002 Vistula Legion • Infantry • Colonel Mikołaj Kąsinowski, 1808

0003 Duchy of Warsaw • Foot artillery • Lower rank officer, 1810

0004 Imperial Guard • 1st Regiment of Light Horse • Trumpeter, 1810-1814

0005 Duchy of Warsaw • 18th Uhlans • Regimental commander Colonel Karol Przeździecki, 1813

0006 Vistula Legion • Infantry • Eagle-bearer officer and officer of grenadiers, 1808-1813

0007 Duchy of Warsaw • Horse artillery • Lower rank officer, 1808-1809

0008 Imperial Guard • 3rd Regiment of éclaireurs-lanciers • Lower rank officer Alojzy Gadon, 1814

0009 Vistula Legion • Infantry • Voltigeur, after 1808

Seria 1, Nr 0001-0009

0001 Księstwo Warszawskie • Minister Wojny i Naczelny Wódz książę Józef A. Poniatowski

0002 Legia Nadwiśańska • Piechota • Pułkownik Mikołaj Kąsinowski, 1808

0003 Księstwo Warszawskie • Artyleria piesza • Oficer niższy, 1810

0004 Gwardia Napoleona • 1. pułk szwoleżerów • Trębacz, 1810-1814

0005 Księstwo Warszawskie • 18. pułk ułanów • Dowódca pułku Karol Przeździecki, 1813

0006 Legia Nadwiśańska • Piechota • Oficer orłowy i oficer grenadierów, 1808-1813

0007 Księstwo Warszawskie • Artyleria konna • Oficer niższy, 1808-1809

0008 Gwardia Napoleona • 3. pułk eklererów-lansjerów • Oficer niższy Alojzy Gadon, 1814

0009 Legia Nadwiśańska • Piechota • Woltyżer, po 1808

Set of postcards measures: 4.125" x 5.875" x 0.2"

Postcards - Polish Napoleon Army Uniforms Series 1, Set 9 can be found in the following departments
Professional Ecommerce Services By GlobalWebCart Ecommerce Shopping Cart Software