1-800-278-9393
Contact Us
Join Our Newsletter
and Get 10% OFF
your next order!
Follow Us On


Postcards - Polish Napoleon Army Uniforms Series 4, Set 9

Our Price:
$12.95
Out of Stock
Qty:
Product #: PCS904
UPC #: 644527904245
Add To Basket

The POLISH UNIFORMS 1797-1815 series of postcards was prepared for all collectors and Napoleonic era enthusiasts. The pictures of cavalry and infantry soldiers were taken from KARABELA's albums. The whole set contains 90 color postcards divided into 10 series in separate cases. All the postcards and series are numbered. Each series has 9 postcards and each picture is captioned in 4 languages: Polish, French, English and German.

The obverse side of the postcard presents a color plate painted by Ryszard Morawski. The reverse side was designed so that the postcard, apart from being a collectible item, could as well be posted.

KARABELA D.Chojnacka is a branch of the Pelta W.Chojnacki publishing company, which specializes in publications dedicated to the history of military uniforms, with an emphasis on those from the Napoleonic Era.

MUNDUR POLSKI 1797-1815 seria pocztówek była przygotowana dla osób interesujących się epoką napoleońską i dla kolekcjonerów barwnej ilustracji. Jest to wybór postaci konnych i pieszych z opublikowanych przez KARABELA na ten temat albumów. Zbiór liczy 90 kolorowych kart pocztowych i jest podzielony na 10 serii w osobnych etui. Karty i serie są numerowane. Każda seria składa się z 9 pocztówek. Opis awersu pocztówki został podany w czterech językach: polskim, francuskim, angielskim i niemieckim.

Na awersie pocztówki znajduje się barwna postać wykonana przez malarza Ryszarda Morawskiego. Rewers został zaprojektowany tak, aby karta spełniała dwa zadania: miała charakter kolekcjonerski i mogła być użyta jako karta pocztowa.

Wydawnictwo KARABELA D. Chojnacka jest kontynuacją wydawnictwa Pelta W. Chojnacki. Specjalizujemy się w publikacjach z dziedziny munduroznawstwa, a w szczególności w mundurach epoki napoleońskiej.

Series 4, No 0028-0036

0028 Duchy of Warsaw • Foot artillery • Colonel Jakub Redel, 1810

0029 Vistula Lancers • Cavalry • Colonel Ignacy F. Stokowski of the 7th Regiment, 1812

0030 Duchy of Warsaw • 2nd Uhlans • Staff officer, 1809-1812

0031 Duchy of Warsaw • 17th Uhlans • Trumpeter, 1812

0032 Vistula Lancers • Cavalry • Maréchal des logis, 1812

0033 Imperial Guard • 3rd Regiment of Light Horse-Lancers • Field officer, 1812-1813

0034 Duchy of Warsaw • Engineers and Sappers Corps • Arsenal's caretaker, 1810

0035 Imperial Guard • Polish Foot Grenadiers • Field officer, 1813

0036 Vistula Legion • Infantry • Fusilier, 1812

Seria 4, Nr 0028-0036

0028 Księstwo Warszawskie • Artyleria piesza • Pułkownik Jakub Redel, 1810

0029 Lansjerzy Nadwiślańscy • Jazda • Pułkownik Ignacy F. Stokowski z 7. pułku, 1812

0030 Księstwo Warszawskie • 2. pułk ułanów • Oficer sztabowy, 1809-1812

0031 Księstwo Warszawskie • 17. pułk ułanów • Trębacz, 1812

0032 Lansjerzy Nadwiślańscy • Jazda • Wachmistrz, 1812

0033 Gwardia Napoleona • 3. pułk szwoleżerów-lansjerów • Oficer wyższy, 1812-1813

0034 Księstwo Warszawskie • Korpus Inżynierów i Saperów • Dozorca arsenału, 1810

0035 Gwardia Napoleona • Batalion grenadierów pieszych • Oficer wyższy, 1813

0036 Legia Nadwiślańska • Piechota • Fizylier, 1812

Set of postcards measures: 4.125" x 5.875" x 0.2"

Postcards - Polish Napoleon Army Uniforms Series 4, Set 9 can be found in the following departments
Professional Ecommerce Services By GlobalWebCart Ecommerce Shopping Cart Software