1-800-278-9393
Contact Us
Join Our Newsletter
and Get 10% OFF
your next order!
Follow Us On


Postcards - Polish Napoleon Army Uniforms Series 5, Set 9

Our Price:
$12.95
Out of Stock
Qty:
Product #: PCS905
UPC #: 644527905242
Add To Basket

The POLISH UNIFORMS 1797-1815 series of postcards was prepared for all collectors and Napoleonic era enthusiasts. The pictures of cavalry and infantry soldiers were taken from KARABELA's albums. The whole set contains 90 color postcards divided into 10 series in separate cases. All the postcards and series are numbered. Each series has 9 postcards and each picture is captioned in 4 languages: Polish, French, English and German.

The obverse side of the postcard presents a color plate painted by Ryszard Morawski. The reverse side was designed so that the postcard, apart from being a collectible item, could as well be posted.

KARABELA D.Chojnacka is a branch of the Pelta W.Chojnacki publishing company, which specializes in publications dedicated to the history of military uniforms, with an emphasis on those from the Napoleonic Era.

MUNDUR POLSKI 1797-1815 seria pocztówek była przygotowana dla osób interesujących się epoką napoleońską i dla kolekcjonerów barwnej ilustracji. Jest to wybór postaci konnych i pieszych z opublikowanych przez KARABELA na ten temat albumów. Zbiór liczy 90 kolorowych kart pocztowych i jest podzielony na 10 serii w osobnych etui. Karty i serie są numerowane. Każda seria składa się z 9 pocztówek. Opis awersu pocztówki został podany w czterech językach: polskim, francuskim, angielskim i niemieckim.

Na awersie pocztówki znajduje się barwna postać wykonana przez malarza Ryszarda Morawskiego. Rewers został zaprojektowany tak, aby karta spełniała dwa zadania: miała charakter kolekcjonerski i mogła być użyta jako karta pocztowa.

Wydawnictwo KARABELA D. Chojnacka jest kontynuacją wydawnictwa Pelta W. Chojnacki. Specjalizujemy się w publikacjach z dziedziny munduroznawstwa, a w szczególności w mundurach epoki napoleońskiej.

Series 5, No 0037-0045

0037 Imperial Guard • 1st Regiment of Light Horse • Chef d'escadron J. Kozietulski

0038 Duchy of Warsaw • Horse artillery • Lower rank officer Wiktor Swięcicki, 1810

0039 Vistula Lancers • Cavalry • Lieutenant, 1808

0040 Duchy of Warsaw • Honour Imperial Guard • Trumpeter of Vilnius Imperial Guard, 1812

0041 Vistula Lancers • Cavalry • Jan P. Chojnacki, aide-de-camp NCO of a staff, 1811

0042 Imperial Guard • 3rd Regiment of Light Horse-Lancers • Chef d'escadron Ambroży Skarżyński, 1812-1813

0043 Imperial Guard • Squadron of Lithuanian Tartars • Officer, 1812

0044 Duchy of Warsaw • 20th Uhlans • Uhlan of the elite company, 1813

0045 Vistula Legion • Infantry • Grenadier

Seria 5, Nr 0037-0045

0037 Gwardia Napoleona • 1. pułk szwoleżerów • Szef szwadronu Jan Kozietulski

0038 Księstwo Warszawskie • Artyleria konna • Oficer niższy Wiktor Swięcicki, 1810

0039 Lansjerzy Nadwiślańscy • Jazda • Porucznik, 1808

0040 Księstwo Warszawskie • Gwardia Honorowa • Trębacz gwardii wileńskiej, 1812

0041 Lansjerzy Nadwiślańscy • Jazda • Adiutant podoficer sztabu Jan P. Chojnacki, 1811

0042 Gwardia Napoleona • 3. pułk szwoleżerów-lansjerów • Szef szwadronu Ambroży Skarżyński, 1812-1813

0043 Gwardia Napoleona • Szwadron Tatarów litewskich • Oficer, 1812

0044 Księstwo Warszawskie • 20. pułk ułanów • Ułan kompanii wyborczej, 1813

0045 Legia Nadwiślańska • Piechota • Grenadier

Set of postcards measures: 4.125" x 5.875" x 0.2"

Postcards - Polish Napoleon Army Uniforms Series 5, Set 9 can be found in the following departments
Professional Ecommerce Services By GlobalWebCart Ecommerce Shopping Cart Software