1-800-278-9393
Contact Us
Join Our Newsletter
and Get 10% OFF
your next order!
Follow Us On


Postcards - Polish Napoleon Army Uniforms Series 9, Set 9

Our Price:
$12.95
Out of Stock
Qty:
Product #: PCS909
UPC #: 644527909240
Add To Basket

The POLISH UNIFORMS 1797-1815 series of postcards was prepared for all collectors and Napoleonic era enthusiasts. The pictures of cavalry and infantry soldiers were taken from KARABELA's albums. The whole set contains 90 color postcards divided into 10 series in separate cases. All the postcards and series are numbered. Each series has 9 postcards and each picture is captioned in 4 languages: Polish, French, English and German.

The obverse side of the postcard presents a color plate painted by Ryszard Morawski. The reverse side was designed so that the postcard, apart from being a collectible item, could as well be posted.

KARABELA D.Chojnacka is a branch of the Pelta W.Chojnacki publishing company, which specializes in publications dedicated to the history of military uniforms, with an emphasis on those from the Napoleonic Era.

MUNDUR POLSKI 1797-1815 seria pocztówek była przygotowana dla osób interesujących się epoką napoleońską i dla kolekcjonerów barwnej ilustracji. Jest to wybór postaci konnych i pieszych z opublikowanych przez KARABELA na ten temat albumów. Zbiór liczy 90 kolorowych kart pocztowych i jest podzielony na 10 serii w osobnych etui. Karty i serie są numerowane. Każda seria składa się z 9 pocztówek. Opis awersu pocztówki został podany w czterech językach: polskim, francuskim, angielskim i niemieckim.

Na awersie pocztówki znajduje się barwna postać wykonana przez malarza Ryszarda Morawskiego. Rewers został zaprojektowany tak, aby karta spełniała dwa zadania: miała charakter kolekcjonerski i mogła być użyta jako karta pocztowa.

Wydawnictwo KARABELA D. Chojnacka jest kontynuacją wydawnictwa Pelta W. Chojnacki. Specjalizujemy się w publikacjach z dziedziny munduroznawstwa, a w szczególności w mundurach epoki napoleońskiej.

Series 9, No 0073-0081

0073 Duchy of Warsaw • 17th Uhlans • Regimental commander Colonel Michał Tyszkiewicz, 1812

0074 Imperial Guard • 1st Regiment of Light Horse • Kettledrummer, 1810-1814

0075 Vistula Lancers • Cavalry • NCO eagle-bearer

0076 Duchy of Warsaw • Engineers and Sappers Corps • Lower rank officer of engineers Franciszek Koss, 1812

0077 Imperial Guard • 1st Regiment of Light Horse • Trooper, 1812

0078 Duchy of Warsaw • 6th Uhlans • Lower rank officer

0079 Vistula Legion • Infantry • Grenadier, 1813

0080 Vistula Legion • Infantry • Drum major and drummer

0081 Duchy of Warsaw • 11th Uhlans • Uhlan of the elite company

Seria 9, Nr 0073-0081

0073 Księstwo Warszawskie • 17. pułk ułanów • Dowódca pułku Michał Tyszkiewicz, 1812

0074 Gwardia Napoleona • 1. pułk szwoleżerów • Pauker, 1810-1814

0075 Lansjerzy Nadwiślańscy • Jazda • Podoficer orłowy (sztandarowy)

0076 Księstwo Warszawskie • Korpus Inżynierów i Saperów • Oficer niższy inżynierów Franciszek Koss, 1812

0077 Gwardia Napoleona • 1. pułk szwoleżerów • Szwoleżer, 1812

0078 Księstwo Warszawskie • 6. pułk ułanów • Oficer niższy

0079 Legia Nadwiślańska • Piechota • Grenadier, 1813

0080 Legia Nadwiślańska • Piechota • Tamburmajor i dobosz

0081 Księstwo Warszawskie • 11. pułk ułanów • Ułan kompanii wyborczej

Set of postcards measures: 4.125" x 5.875" x 0.2"

Postcards - Polish Napoleon Army Uniforms Series 9, Set 9 can be found in the following departments
Professional Ecommerce Services By GlobalWebCart Ecommerce Shopping Cart Software